Sobota, 22 června, 2024

Výzva všem samosprávám: Vypravte se na URBIS pro know-how, dobrou praxi i kontakty

Už 4. června 2024 otevře své brány brněnský URBIS. Letošní ročník nabídne v Česku doposud nevídaný třídenní program s účastí ministrů, předních tváří české Smart City scény a renomovaných zahraničních hostů. Cílem URBIS je vytvořit platformu, která pomůže samosprávám se zaváděním inovací, vzájemným předáváním know-how a propojením s aktéry v inovačním ekosystému. Akci pořádá společnost Veletrhy Brno za aktivní podpory ministerstev průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, životního prostředí a dopravy, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a dalších partnerů. Včas zaregistrovaní zástupci samospráv mají vstupné zdarma.

Pokud je letos jedna akce v Česku, kterou by neměla vynechat žádná samospráva nebo instituce činná v oblasti chytrých měst, je to URBIS v Brně. URBIS bude od letoška postavený v první řadě na špičkovém konferenčním programu a propojování aktérů. „Program je připravený tak, aby samosprávám přiblížil klíčová témata a trendy, které ovlivňují územní rozvoj a nasměroval je na příklady dobré praxe z Česka i ze zahraničí. Mít ty správné informace je dnes základem úspěchu, ale zástupcům samospráv v tom často brání vysoké vytížení nebo nedostatek kapacit. Proto potřebujeme v ekosystému Smart Cities rozvíjet spolupráci a zapojit do rozvoje území co nejvíce aktérů. V tomto ohledu hrají akce jako URBIS důležitou roli,“ uvádí místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Pozornost URBISu se letos zaměří na tři hlavní témata. Prvním je EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA s důrazem na inovační management, participaci občanů a spolupráci na regionální a evropské úrovni. „Inovace českých firem mohou zvýšit kvalitu života obyvatel, zlepšit efektivitu městských služeb a podpořit udržitelný rozvoj. Aby byly naše firmy konkurenceschopné, potřebují tyto inovace úspěšně zavádět do praxe. V tom mohou sehrát zásadní roli právě municipality a kraje při budování Smart Cities. Proto jsme do Brna pozvali zástupce měst a regionů z celé Evropy, kteří mají s implementací nových řešení bohaté zkušenosti. České samosprávy i firmy díky tomu budou mít výjimečnou příležitost poznat jejich know-how a učit se od těch nejlepších,“ shrnuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pozvalo zástupce portugalské municipality Fundão, který poradí, jak se stát lídrem inovací nebo jak vybudovat silnou lokální ekonomiku postavenou na high-tech odvětvích. Přijedou také partneři z Finska, od nichž se MPO inspiruje v testování inovací. Je to právě finské know-how, které Česku pomohlo uspět s vlastním mezinárodním projektem v programu Interreg. Na URBISu resort poprvé představí projekt PilotInnCities, který inovativním firmám a municipalitám umožní realizovat tzv. agilní piloty, tedy rychle nasazovat experimentální projekty nebo prototypy inovací.

Součástí programu budou také moderní trendy v oblasti energetiky a jejich využití pro zlepšení života obyvatel a snižování nákladů na spotřebu energií. „V tom může sehrát naprosto zásadní roli sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky, které jsme umožnili v rámci naší novely energetického zákona z loňského roku. Komunitní energetika posílí energetickou soběstačnost měst, regionů i každého z nás a umožní také snižovat spotřebu elektřiny a s tím i naše výdaje,“ říká ministr Síkela. Nejen proto druhé téma nazvané ENERGIE A KLIMA odráží poptávku samospráv po bezpečných dodávkách energie a energetické soběstačnosti, ale zohledňuje i základní výzvy pro ochranu životního prostředí. Jedná se totiž o spojené nádoby. „Věnovat se budeme například energeticky pozitivním čtvrtím, světelnému znečištění nebo sdílení dobré praxe v energetickém managementu, který je v naší zemi s omezenými zdroji důležitým systémovým stavebním kamenem a zároveň nejpřímější cestou, jak redukovat negativní vlivy na životní prostředí. Ze zahraničí přijedou zástupci evropské platformy NetZeroCities – ta podporuje města a obce v přechodu ke klimatické neutralitě, ale u nás její potenciál zatím skoro vůbec nevyužíváme,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík. „Velký zájem čekáme o blok zaměřený na komunitní energetiku. Ministerstvo životního prostředí vypsalo na základě lex OZE II dotační výzvu, díky které vznikne v českých obcích a městech prvních téměř 60 pilotních projektů se sdílenou elektřinou z obnovitelných zdrojů. S tímto načasováním bude mimořádně zajímavé vystoupení zástupkyně energetického družstva ze sousedního Bavorska, kde již mají se zakládáním a řízením komunit bohaté zkušenosti,“ dodává Hladík.

Trojlístek hlavních témat uzavírá MOBILITA BUDOUCNOSTI, za níž stojí Ministerstvo dopravy. „Program URBISu se zaměří na přelomová řešení, která mají potenciál zlepšit dopravní obslužnost méně osídlených oblastí a také odlehčit dopravně přetíženým místům, jako jsou centra měst. V letošním roce bude v Česku zavedena legislativní úprava, která podpoří rozšíření již na několika místech testované MHD na zavolanou s dynamickým plánováním trasy, proto bude tento koncept jedním z hlavních bodů. Návštěvníky ale seznámíme například také s multimodálním kombinováním dopravy, sdílenými službami, novými možnostmi městské logistiky ale i perspektivou inteligentních dopravních systémů a autonomní mobility. Do Brna dorazí hned několik zahraničních hostů z Rakouska, od nichž si české samosprávy mohou vzít nejen know-how k těmto tématům, ale i odvahu provádět výraznější proměny mobility i veřejného prostoru,“ popisuje ministr dopravy Martin Kupka.

Hlavní konferenční program, jehož smyslem je poskytnout orientaci v klíčových tématech a společný základ pro jejich rozvoj, doplňuje paralelní odborný program určený pro pracovníky specializovaných odborů, zástupce městských firem a nezávislé odborníky. Všichni návštěvníci také budou moct využít národního konzultačního místa k rozhovorům přímo se zástupci rezortů a institucí například o dotačních programech, podpůrných nástrojích a spolupráci na projektech. URBIS The Smart Cities Meetup se koná v areálu výstaviště Brno v pavilonu A od úterý 4. do čtvrtka 6. června 2024, každý den od 9 do 18 hodin. Další informace a registrace na www.bvv.cz/urbis.

Zdroj: TZ Veletrhy Brno, a.s.

RELATED ARTICLES