Středa, 24 dubna, 2024

Vítkovické slévárny dál vyrábějí a exportují

Ostravská společnost Vítkovické slévárny, která je od listopadu v insolvenčním řízení, pokračuje ve výrobě a hledá investora. To jsou hlavní předpoklady proveditelnosti připraveného reorganizačního plánu. Firmě se podařilo zatím zachovat nejen stěžejní výrobu válců a jedinečné know-how, ale také obchodní vztahy a zaměstnanost.

„Můžeme potvrdit, že pokračuje výroba litých válců i obchodní činnost, přičemž převážná část produkce směřuje do zahraničí. Výrobní náplň tohoto roku je zajištěna a jsme schopni z prodeje průběžně financovat provoz i hradit mzdové nároky zaměstnanců,“ uvedl Ladislav Musil, krizový manažer a jednatel společnosti Vítkovické slévárny.

V posledních třech měsících se společnosti podařilo dokončit významné zakázky i získat nové objednávky pro příští měsíce, v některých případech s přesahem do příštího roku. Nové válce pro válcování kovů firma nejen průběžně dodává klíčovému zákazníkovi na Slovensku, ale dodala také do Německa, Turecka, USA a svému dlouhodobému odběrateli na Ukrajinu.

Podařilo se rovněž stabilizovat zaměstnanost, jako důležitý předpoklad pro udržení provozu a konkurenceschopnosti. „Od ukončení ztrátové výroby divize slévárny odlitků loni na podzim neproběhlo žádné další propouštění ani se žádné nechystá, naopak některé odborné slévačské profese poptáváme. Odstupné, které již firma nebyla schopna loni vyplatit, uhradil bývalým zaměstnancům z převážné části úřad práce, zbývající část chceme vyplatit v brzké době,“ doplnila Petra Štefková, ředitelka společnosti Vítkovické slévárny.

Intenzivně se pracuje také na prodejích zbytného majetku, které jsou dalším nutným krokem a zdrojem financí. „Byl úspěšně dokončen prodej hotových výrobků zbylých po uzavření ztrátové divize slévárny odlitků s výsledným přínosem v desítkách milionů korun a probíhá prodejní proces zbytného nemovitého majetku této divize,“ vysvětlil druhý jednatel společnosti Josef Ihnát. Pokročilo také hledání investora pro fungující divizi slévárny válců, což je další součást reorganizačního plánu. Zájemci již předložili indikativní nabídky a aktuálně probíhá druhé kolo výběrového řízení.

Vítkovické slévárny patří k nejvýznamnějším slévárenským společnostem a výrobcům válců ve střední a východní Evropě. V návaznosti na provedení provozní restrukturalizace může být podnik perspektivní investiční příležitostí. Proto se vedení společnosti zaměřuje už také na zefektivnění výroby, finanční plánování a přenastavení řídících i kontrolních mechanismů.

Společnost podala na sebe loni v listopadu insolvenční návrh a navrhla řešení úpadku formou reorganizace, což odsouhlasila převážná část věřitelů. Insolvenční soud v návaznosti na to zahájil insolvenční řízení a posléze povolil společnosti připravovanou reorganizaci. Reorganizační plán, který připravilo vedení ve spolupráci se specializovanými poradci EY a AK Glatzová a krizovým manažerem, je postaven na kombinaci zachování provozu restrukturalizované divize slévárny válců, vstupu investora a rozprodeje majetku divize slévárny odlitků, která ukončila výrobu loni na podzim.

Dne 27. 3. proběhne u Krajského soudu v Ostravě přezkumné jednání a první schůze věřitelů, na které mimo jiné proběhne volba věřitelského orgánu a projednání znaleckého posudku. Podle údajů v Insolvenčním rejstříku přihlásilo své pohledávky do insolvenčního řízení ve stanoveném termínu celkem 195 věřitelů, kteří přihlásili pohledávky v celkové výši 874 milionů korun. 

Insolvenční správce ve zveřejněné zprávě (v Insolvenčním rejstříku) o hospodářské situaci dlužníka a své dosavadní činnosti kromě jiného konstatuje: „Po ukončení provozu divize slévárny odlitků aktuálně dlužník implementuje další vytyčená restrukturalizační opatření. Tato se zaměřují zejména na nastavení interních procesů a posílení aktivity obchodního oddělení. Dle dlužníkem zpracovaného ekonomického plánu by měl provoz obchodního závodu dosahovat v průběhu insolvenčního řízení ziskového hospodaření.“

Reorganizace přinese věřitelům vyšší uspokojení, než jaké by získali v případě konkurzu. Firmě má reorganizace umožnit nejen překonání finančních potíží, ale také pokračování ve výrobní činnosti. Pro obchodní partnery může být řízený a úspěšný ozdravný proces příslibem další dlouhodobé a pravidelné obchodní spolupráce.

Zdroj: Jana Dronská

RELATED ARTICLES