Pondělí, 22 července, 2024

VÍTKOVICE STEEL mají novou dozorčí radu

Společnost VÍTKOVICE STEEL po 6 letech obměnila dozorčí radu. Kontrolní orgán společnosti bude mít po dlouhé době tuzemské složení. Novou členkou dozorčí rady se stává Dominika Tichá, specialistka na provozní financování. Za zaměstnance v dozorčí radě nadále zůstává Roman Ďurčo, předseda OS KOVO. 

Nové složení dozorčí rady schválila valná hromada společnosti (ke dni 4. 4. 2024) na návrh představenstva společnosti a změny byly nyní zapsány v obchodním rejstříku. Tento krok přispěje ke zlepšení komunikace mezi vedením firmy a dozorčí radou, která v posledních letech vázla. Zároveň přispěje k větší transparentnosti, která patří mezi priority společnosti, jak ve vztazích s obchodními partnery, tak dalšími subjekty, bankami, investory apod.

Nová členka dozorčí rady Dominika Tichá je nezávislým externím poradcem a odborníkem na provozní finance a zefektivňování výroby s dlouholetými zkušenostmi z průmyslu. Dříve působila například ve společnosti ALLTUB CENTRAL EUROPE jako finanční ředitelka, prokurista a členka dozorčí rady, v poslední době pracovala v investiční skupině Natland jako interim CFO (interim finanční manažerka). Vlastní poradenskou společnost TCF Management Consulting.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Předsedou dozorčí se stal Roman Ďurčo, dlouholetý zaměstnanec podniku a současný předseda Odborového svazu KOVO. Podle stanov společnosti má dozorčí rada tři členy. Jedno místo zůstane zatím neobsazené. 

Představenstvo pracuje v lokálním složení: Radek Strouhal (generální ředitel), Radim Pachlopník (provozní ředitel) a Vladimír Vavříček (ředitel Úseku bezpečnosti, správy majetku a právních služeb).

VÍTKOVICE STEEL, a. s. jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli, největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem tzv. štětovnic v ČR. Společnost vlastní nadnárodní investiční fondy ze zemí bývalého Sovětského svazu. Firma zaměstnává přes 800 lidí. Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje 70 % prodaných výrobků.

Zdroj: TZ VÍTKOVICE STEEL a.s.

RELATED ARTICLES