Sobota, 20 července, 2024

EXPO CIRK 2024: Ostrava hostí inovativní konferenci o cirkulární ekonomice

V Multifunkční aule Gong v Ostravě se koná od 20. do 21. června 2024 čtvrtý ročník konference Cirkulární ekonomika v praxi. Tato akce, pořádaná Moravskoslezským krajem ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, ambasádou Francie a Francouzsko-českou hospodářskou komorou, si získává stále větší prestiž a důležitost mezi odborníky, podnikateli i státními institucemi. Více než dvě desítky českých i francouzských firem odprezentují nové technologie, postupy, inovace a výrobky v oblasti recyklace.

Rostoucí zájem o cirkulární ekonomiku

Čtvrtý ročník konference ukazuje rostoucí zájem o cirkulární ekonomiku nejen mezi podnikateli, ale i v oblasti vědy a výzkumu. Cirkulární ekonomika se stává klíčovou součástí udržitelného hospodářství, což potvrzuje i přítomnost významných osobností a odborníků z různých sektorů.

„Oběhové hospodářství je zásadní nejen pro konkurenceschopnost našich firem, ale také pro ochranu životního prostředí. Přírodní zdroje jsou omezené a v zájmu nás všech je, abychom mysleli na budoucí generace. Proto se na Ministerstvu průmyslu a obchodu zaměřujeme na udržitelnost dlouhodobě,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Jedině tak pomůžeme našim podnikům posílit konkurenceschopnost a jejich schopnost inovovat. Zároveň tím zvýšíme bezpečnost dodávek surovin a vytvoříme nová pracovní místa.“

Přírodní zdroje jsou omezené, a proto je cirkularita nezbytným řešením. Kvalitu života současných generací je třeba vyvážit tak, aby energie, potraviny a nerostné suroviny zůstaly dostupné i pro budoucí generace. „Jedině tak udržíme a posílíme konkurenceschopnost a technologickou vyspělost našich podniků, zvýšíme bezpečnost dodávek surovin, vytvoříme nová pracovní místa a posílíme Českou republiku tak, aby byla schopna čelit dopadům změny klimatu, nadprodukci odpadů, ztrátě biodiverzity a surovinových zdrojů, což zejména v našem regionu umíme ocenit,“ říká hejtman MSK Josef Bělica.

Význam místa konání

Multifunkční aula Gong je symbolickým místem pro tuto konferenci. Je příkladem využití staré infrastruktury pro nové účely, což je jedním z principů cirkulární ekonomiky. Moravskoslezský kraj je lídrem v oblasti moderní energetiky a plánuje vytvořit jedno z největších cirkulárních center v České republice i střední Evropě.

Účastníci konference

Mezi hlavními řečníky byli významní představitelé z různých oblastí:

  • Stéphane Crouzat, francouzský velvyslanec,
  • Jakub Unucka, náměstek hejtmana pro průmysl, energetiku a chytrý region,
  • Marian Piecha, vrchní ředitel Sekce fondů EU, MPO,
  • Michal Macko, ředitel Francouzsko-české obchodní komory,
  • Jan Světlík, generální ředitel a předseda představenstva Vítkovice Cylinders, a.s., který se podílel na organizaci konference.

Tématem cirkulární ekonomiky se MPO zabývá řadu let. Programy pro efektivnější nakládání se zdroji, především Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Národního plánu obnovy, propojují dosavadní praxi s novými přístupy a inovačními technologiemi. „Jedná se o technická opatření pro úspory ve spotřebě vody ve výrobě, na recyklaci vody a opatření na podporu vyšší materiálové recyklace v průmyslu a optimalizace materiálového ekodesignu výrobků,“ vysvětluje vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha.

Cirkulární ekonomika představuje systémovou úpravu našeho výrobního modelu, která může posílit naši bezpečnost a průmyslovou suverenitu v Evropě. Přináší nebývalé příležitosti pro náš ekonomický rozvoj a přechod k nízkouhlíkové společnosti,“ říká francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat.

Diskuse a výměna názorů

Řečníci se shodli na důležitosti vzdělávání a podpory odborníků v oblasti cirkulární ekonomiky. Diskutovalo se také o nutnosti investic do výzkumu a vývoje nových technologií, které mohou přispět k úsporám zdrojů a udržitelnému rozvoji.

Závěr

Konference Cirkulární ekonomika v praxi potvrzuje svůj význam a přínos pro oblast cirkulární ekonomiky. Přítomnost významných hostů a bohatý program ukázaly, že tato témata jsou stále aktuální a důležitá pro budoucnost České republiky.

Zdroj: redakce, mpo.cz

RELATED ARTICLES