Středa, 19 června, 2024

Společnosti ABB a Microsoft zahájily spolupráci s cílem integrovat generativní umělou inteligenci do průmyslových aplikací

Společnost ABB se rozhodla rozšířit své dlouhodobé partnerství se společností Microsoft a spolupracovat s ní na integraci služby Azure OpenAI Service do sady ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI. V rámci spolupráce budou společnosti implementovat generativní technologii AI, která pomůže průmyslovým zákazníkům rozklíčovat poznatky skryté v provozních datech. Kvalitnější sběr dat včetně jejich následného „očištění“ od chyb nashromážděných během sběru umožní výrazné zvýšení efektivity a produktivity, spolehlivosti aktiv, provozní bezpečnosti, stejně jako snížení spotřeby energie a dopadu na životní prostředí.

ABB hodlá do platformy a s ní spojených aplikací Genix integrovat generativní umělou inteligenci včetně velkých jazykových modelů (LLM), jako je GPT-4, a to prostřednictvím služby Azure OpenAI Service. Tím tato integrace umožní funkce, jako je generování kódu, obrázků a textů. Nová aplikace ponese název Genix Copilot a po spuštění nabídne intuitivní funkce, zefektivní tok kontextualizovaných dat napříč procesy a operacemi a celkově zlepší uživatelskou zkušenost. Vedoucí pracovníci v oboru, funkční specialisté a výrobní inženýři tak budou mít v reálném čase k dispozici informace potřebné pro lepší rozhodování a vyšší produktivitu. Tyto poznatky mají potenciál prodloužit životnost aktiv až o 20 % a minimalizovat neplánované prostoje až o 60 %. 

Toto řešení navíc poskytne pokročilé informace o monitorování a optimalizaci průmyslových emisí skleníkových plynů i spotřeby energie, a pomůže tak zákazníkům dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti a energetické transformace.  

plikace Genix Copilot také umožní zachytit znalosti operátorů/obsluhy a usnadnit společné rozhodování napříč různými rolemi s velkým důrazem na ochranu dat a znalostí v rámci podniku.  

ABB Ability™ Genix je komplexní modulární platforma pro průmyslový internet věcí (IoT), analytiku a umělou inteligenci, která využívá shromážděné znalosti z oboru k tomu, aby zákazníkům pomohla dosáhnout stanovených obchodních výsledků a ochránit stávající investice. Podniky, které používají systém Genix, zaznamenaly až 40% úsporu nákladů na provoz a údržbu, až 30% zlepšení efektivity výroby a až 25% zlepšení v oblasti optimalizace spotřeby energie a emisí. Očekává se, že jakmile bude do systému Genix přidána generativní umělá inteligence, uvedené přínosy se ještě zvýší. 

„Jedná se o důležitý krok ve strategickém partnerství společností ABB a Microsoft, který urychlí digitální transformaci průmyslového sektoru,“ uvedl Rajesh Ramachandran, globální ředitel pro digitální technologie ve společnosti ABB Procesní automatizace. „Věříme, že aplikace Genix Copilot pomůže průmyslovým zákazníkům dosáhnout jejich společných cílů v oblasti udržitelnosti a provozní dokonalosti, stejně jako vyšší výkonnosti aktiv. Rozšíření možností generativní umělé inteligence napříč průmyslovými digitálními řešeními ABB uvede zákazníky do nové éry umělé inteligence a umožní jim přijímat miliardy lepších rozhodnutí.“ 

„Věříme, že nejlepší pozici pro dosažení dlouhodobého úspěchu budou mít organizace, které modernizují a rozšiřují své datové platformy,“ prohlásil Ralph Haupter, prezident společnosti Microsoft pro region Východní a střední Evropy a Asie. „Využití pokročilých digitálních řešení, jako je služba Azure OpenAI Service, posílí platformu Genix společnost ABB v oblasti efektivní správy kontextualizovaných dat a zároveň pomůže řídit digitální transformaci, která je rozhodující pro dosažení růstu a trvalé změny.“ 

Aplikace Genix automatizuje kontextovou integraci provozních (OT), informačních (IT) a inženýrských (ET) dat napříč podnikem, používá průmyslovou umělou inteligenci, a umožňuje tak pokročilou analytiku a optimalizaci spolu s maximálním využitím shromážděných dat. Lze ji plynule nastavovat a škálovat jak pro jednotlivé aktivum, tak pro výrobní závod či pro celý podnik. Platformu lze nasadit v cloudu, hybridním prostředí, na okraji sítě nebo ji lze instalovat a provozovat přímo v systémech uživatele. Aplikace Genix je bezpečná už svým designem a využívá Microsoft Azure pro integrované cloudové připojení a služby. 

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 130 let a se svými 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com

Důležité upozornění o výhledových informacích 

Tato tisková zpráva obsahuje informace a prohlášení o výhledech a plánech. Uvedená očekávání, odhady a prognózy jsou obecně identifikovatelné podle výrazů obsahujících slova jako „očekává se“, „věří“, „odhaduje“, „cíle“, „plánuje“, „je pravděpodobné“, „zamýšlí“ nebo podobné výrazy. Existuje však mnoho rizik a nejistot, z nichž mnohé jsou mimo naši kontrolu, které by mohly způsobit, že se naše skutečné výsledky budou od výhledových informací a prohlášení uvedených v této tiskové zprávě podstatně lišit, a které by mohly ovlivnit naši schopnost dosáhnout některého nebo všech našich stanovených cílů. Přestože společnost ABB věří, že její očekávání vyjádřená v jakémkoli takovém výhledovém prohlášení jsou založena na přiměřených předpokladech, nemůže poskytnout žádnou záruku, že tato očekávání budou naplněna. 

Zdroj: new.abb.com

RELATED ARTICLES