Čtvrtek, 30 května, 2024

S navázáním zahraničních partnerství má pomoci nové oddělení ministerstva zahraničí

I se zástupci VŠB-TUO se během své nedávné návštěvy Moravskoslezského kraje setkal první náměstek ministra zahraničních věcí České republiky Jiří Kozák. Kromě prohlídky IT4Innovations došlo také na debatu o spolupráci univerzity s nově vzniklým oddělením vědecké diplomacie či představení v tuzemsku ojedinělé Fraunhoferovy inovační platformy (FIP-AI@VSB-TUO).

Na jednání s představiteli Krajské hospodářské komory, zástupci firem a vysokých škol představil Kozák účastníkům možnosti diplomacie při naplňování jejich podnikatelských či zahraničních ambicí. Podnikatelům i univerzitám pomůže nově vzniklé oddělení vědecké diplomacie, které bude fungovat jako informační zázemí pro vědecké a výzkumné subjekty a zajistí prezentaci českých výzkumných a vývojových kapacit globálním partnerům.

Tuto informaci jsem velmi uvítala. Oddělení vědecké diplomacie nám může pomoci při hledání partnerů pro konsorcia, která se mohou ucházet o mezinárodní projekty. Domluvili jsme se na tom, že nám pomůže vyhledávat partnery, ať už výzkumných institucí či z podnikatelského prostředí. A to zejména ve strategických oblastech vědy a výzkumu, jimž se věnujeme a do nichž míří i evropské projekty. Do tohoto konceptu velmi dobře zapadá i naše spolupráce v rámci Fraunhoferovy inovační platformy, kterou jsem panu náměstkovi a jeho týmu představila,“ uvedla prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová. 

Na VŠB-TUO navštívil Jiří Kozák IT4Innovations národní superpočítačové centrum a seznámil se s činností tamních tří superpočítačů včetně v tuzemsku nejvýkonnějšího a největšího superpočítače Karolina.  

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: IT4Innovations

RELATED ARTICLES