Středa, 19 června, 2024

Životní prostředí v kraji zlepšují také dobrovolné dohody s velkými podniky. Spolehnutí je i na OKK Koksovny

Společnost OKK Koksovny i Moravskoslezský kraj dodržely své závazky dobrovolné dohody. Podle zpětného hodnocení naplnily všechny plánované aktivity, které mají mít pozitivní vliv na životní prostředí.

Mezi aktivitami, kterým se obě strany zavázaly, a které realizovaly nad rámec zákonných povinností, patří příspěvky na ozdravné pobyty dětí, čištění silnic, monitoring ovzduší, podpora efektivnějšího nakládání s odpady, v případě velkých podniků i o modernizaci provozu a dalšímu snižování znečišťování ovzduší.

„To, že je stav ovzduší jednou z největších bolestí našeho regionu, není nic nového. Zlepšování životního prostředí pro naše občany je proto jednou z našich hlavních priorit. Proto podporujeme čistou mobilitu, přispíváme na výměny neekologických kotlů, jednáme s polskými sousedy i velkými podniky na území našeho kraje. Aktuálně máme s pěti z nich uzavřenou dobrovolnou dohodu, ve které se obě strany zavazují, že pro naše životní prostředí udělají více než jim nařizuje legislativa. Této vstřícnosti si velmi vážím,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

OKK Koksovny se v rámci dobrovolné dohody zavázaly k celkem 11 opatřením. „Pravidelně každý rok investujeme stovky milionů korun do údržby a modernizace částí koksárenských technologií. V rámci dobrovolné dohody realizujeme opatření nad rámec standardní péče o stav naší technologie a povinností uložených zákonem. I v budoucnu počítáme s investováním do nových proekologických opatření vedoucích ke zlepšení emisních parametrů našeho provozu. Jako příklad bych chtěl zmínit nově instalované zařízení pro eliminaci negativního pachového vjemu provozu benzolky. Zároveň i nadále budeme plnit další společensko-enviromentální závazky plynoucí z uzavřené dohody,“ řekl výkonný ředitel a předseda představenstva OKK Koksovny Pavel Woznica.

Kromě OKK Koksoven má kraj podepsánu dobrovolnou dohodu i se společnostmi BorsodChem MCHZ, Třinecké železárny, Lenzing Biocel Paskov a AL INVEST Břidličná.

Zdroj: msk.cz

Ilustrační foto: pixabay.com

RELATED ARTICLES