Středa, 19 června, 2024

Zeleň má v Havířově důležitou úlohu

Stromy, keře, rostliny a další zeleň mají pro město důležitou roli. Nejen, že zeleň významně přispívá ke zlepšování podmínek našeho života a ochlazuje prostor ve vysokých teplotách letních měsíců, její podstatná role spočívá také v záchytu vody a vytváření příjemného klimatu pro bydlení a odpočinek. Právě z tohoto důvodu je jednou z klíčových aktivit projektu LIFE COALA podpora rozvoje zelené infrastruktury ve městě Havířově. V rámci této aktivity jsou v současné chvíli zpracovávány studie veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města. Tyto koncepční dokumenty umožní efektivní plánování údržby s cílem zlepšení stavu veřejné zeleně, důrazem na pozitivní vliv pobytového komfortu obyvatel a také snižování negativních tepelných ostrovů ve městě. Součástí studií bude detailní pasport zeleně a dendrologické posouzení dřevin, které bude vycházet z terénního hodnocení současného stavu. Při dendrologickém hodnocení bude posouzena vitalita dřevin, provozní bezpečnost, případně bude navrženo pěstební opatření.

K ozelenění svých domovů může přispět každý z nás. V ekokoutku Městské knihovny Havířov na ulici J. Seiferta funguje Semínkovna, která je místem pro sdílení a vyměňování přebytku semínek z domácího přírodního zahradničení. Semínka okrasných rostlin, zeleniny či bylin můžete přinést na pobočku knihovny v sáčcích označených názvem, datem a místem původu.

Projekt „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“, č. j. LIFE20 IPC/CZ/000004 je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie prostřednictvím programu LIFE.
Organizační odbor

Zdroj: havirov-city.cz

Ilustrační foto pixabay.com

RELATED ARTICLES