Pondělí, 24 června, 2024

Na Slezskoostravském hradě probíhají rozsáhlé opravy

Výraznou změnu vzhledu a také zlepšení technického stavu přinese aktuální revitalizace Slezskoostravského hradu. Jeho správce, společnost Černá louka s.r.o., připravil jeho postupnou úpravu. Ta byla zahájena v letošním roce revitalizací veřejných ploch horního nádvoří s rozpočtovými náklady 10, 8 milionu korun.

Rekonstrukci, kterou financuje město, již nádvoří hradu nutně potřebovalo. Současný stav byl překážkou pohodlného pohybu návštěvníků a účastníků akcí. Těší mě, že bude současně modernizováno i osvětlení a v plánu do budoucna je i ekologické vytápění malého a velkého sálu,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Takto by po rekonstrukci mohlo vypadat horní nádvoří. Vizualizace: Ak Vysloužil Architekti, květen 2019

Rekonstrukci, kterou financuje město, již nádvoří hradu nutně potřebovalo. Současný stav byl překážkou pohodlného pohybu návštěvníků a účastníků akcí. Těší mě, že bude současně modernizováno i osvětlení a v plánu do budoucna je i ekologické vytápění malého a velkého sálu,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Ze středu nádvoří bude odstraněn kačírek, který bude nahrazen zpevněným povrchem v podobě kamenných valounů. Současně zde budou vyřešeny kotvící prvky pro fixaci mobilního zastřešení pódií, a plánovaného zastřešení stanem v centrální části nádvoří. Na horním nádvoří bude také vybudováno zcela nové, moderní osvětlení, tvořené kombinací nástěnných svítidel umístěných na pevnostní budově hradu a osvětlovacích prvků, umístěných přímo v nově pokládané dlažbě nádvoří.

„Aktuálně tvoří nádvoří kombinace zpevněných a nezpevněných ploch. Tato povrchová úprava je z hlediska konání akcí problematická a nestabilní. Proto bylo přistoupeno k novému řešení úpravy horního nádvoří. Ta bude probíhat za provozu, jen s mírnými omezeními,“ upřesnil jednatel společnosti Černá louka Jan Šumbera.

Další důležitou částí projektu je úprava plochy po levé straně bočního vstupu do hradu, na které se nyní nacházejí kontejnery a parkují na ní služební vozidla. Rekonstrukcí celé nevzhledné plochy vznikne ohrazený prostor se zpevněným povrchem pro parkování vozidel a oddělenou částí pro odpadové hospodářství.

Práce začaly 14. března a hotovo by mělo být v červnu tohoto roku. Během oprav bude hrad dále přístupný, tedy expozice ve věži, hradní galerie, stejně tak bude zpřístupněn hradní palác a hradní kovárna. Omezen bude jen pohyb po horním nádvoří, kde budou probíhat práce, přičemž tento prostor bude označen. Během března a dubna také nebudou probíhat na hradě akce, v dalších měsících se již budou konat bez omezení.

Zhotovitelem prací bude společnost K2 stavební Moravia, která zvítězila ve výběrovém řízení podle projektové dokumentace společnosti ATELIER 38 s.r.o. Prostředky poskytlo ze svého rozpočtu město Ostrava.

Poslední novinkou, která je ve fázi příprav, je nové, ekologické vytápění části vnitřních prostor hradu. Malý a velký sál budou nově vytápěny tepelnými čerpadly, v obou případech bude pořízeno zařízení po 800 tis. korunách. V plánu je dokončení této úpravy do začátku příští topné sezony.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES