Pondělí, 24 června, 2024

Modrozelená infrastruktura: Nová cesta k udržitelnému urbanismu

Život ve městech se neustále vyvíjí a s tím přichází nové výzvy spojené s rychlým procesem urbanizace. Jednou z perspektiv, která postupně formuje naše vnímání městského prostoru, je koncept modrozelené infrastruktury. Propojení vody a zeleně ve městech, to nejsou pouze estetické prvky, ale přináší s sebou konkrétní a měřitelné výhody nezbytné pro podporu udržitelného rozvoje.

Modrozelená infrastruktura vytváří síť prvků, které přináší hned několik podstatných benefitů. Optimalizují hospodaření s vodou, pomáhají zlepšovat biodiverzitu a zároveň chrání města před ekologickými výzvami, jako jsou povodně, vlny horka a další nepříznivé klimatické jevy. Například zelené střechy nebo fasády nejsou jen okrasou nebo trendem, ale i účinným nástrojem pro energetickou efektivitu. Vzhledem k tomu, že dokáží zachycovat dešťovou vodu (intenzivní zelená střecha až 95 % srážek, extenzivní okolo 70 %), ochlazovat a zvlhčovat okolní prostředí, zabraňují přehřívání a tím přispívají ke snížení nákladů na klimatizaci. Studie potvrzují, že chladicí efekt těchto prvků může snížit teploty až o 1,5 – 9,5 °C.

Nesmíme zapomenout ani na význam městských parků a rekreačních ploch, které nejen slouží jako oázy klidu a relaxace, ale také aktivně přispívají k zachování biodiverzity a podporují přírodní ekosystémy. Vodní prvky, jako jsou jezírka, pítka nebo fontány, nejen obohacují vizuální stránku městského prostoru, ale také působí jako klíčové elementy pro udržení ekologické rovnováhy.

Při transformaci veřejných i soukromých objektů a území se setkáváme s několika výzvami, které vyžadují pečlivé plánování i provedení. Vzhledem k rostoucí potřebě přemýšlet o klimatické změně a jejích dopadech, je jednou z počátečních forem podpory právě poradenství. Firmy, obce a developery často trápí nedostatek komplexních pohledů na řešení problémů spojených s klimatickými výzvami a nedostatek praktických znalostí. Pro dosažení udržitelného rozvoje měst je tak nejen důležité implementovat modrozelenou infrastrukturu, ale i poskytovat odbornou podporu a sdílet know-how mezi aktéry, kteří mají moc formovat budoucnost našich měst.

Právě proto Moravskoslezský kraj s dalšími 13 partnery realizuje projekt LIFE COALA, který odpovídá na tyto potřeby a přináší potřebné nástroje a podporu. Důležitým portálem, který sdružuje tuto nabídku pro soukromý i veřejný sektor, je právě vznikající informační systém s názvem MiSe Klima, který budou moci zájemci využívat od počátku roku 2024.

Celý článek včetně anglického překladu naleznete v magazínu POSITIV Business & Style 4/2023 ZDE.

Foto zdroj: www.mzi.cz

RELATED ARTICLES