Čtvrtek, 13 června, 2024

Po 19 letech uzavře OKD propojení mezi doly ČSM a Darkov

Na konci dubna v hloubce 1080 metrů OKD trvale uzavře spojení dolů ČSM a Darkov, vytvořené v dubnu roku 2004. Větrní spojení dříve sloužilo ke zlepšení větrání pracovišť v blízkosti společné hranice dolů, k využití centrální klimatizace, odtěžení dobývaného uhlí z části Dolu ČSM na darkovskou úpravnu i jako úniková a dopravní cesta. Jeho uzavření přinese úsporu nákladů a času na údržbu a usnadní větrání obou dolů.

Zásoby uhlí v této oblasti byly již vytěženy, pracoviště jsou zlikvidována, není tedy důvod dále provozovat stovky metrů nevyužívaných chodeb,“ popsal vedoucí větrání dolu ČSM Rostislav Dajč.

Tzv. větrní propojení dolů ČSM a Darkov tvoří několik navazujících chodeb. Je vzdáleno asi 2300 metrů od vtažné jámy ČSM-Sever, 1500 metrů od vtažné jámy Darkov 1 a 2400 metrů od jámy Mír 5. Propojení zajišťovalo větrání pro vzdálená pracoviště, usnadňovalo dopravu materiálu mezi oběma doly a sloužilo osádkám pracovišť v oblasti jako úniková cesta. Velkým přínosem spojení bylo přivedení chladné vody z centrální klimatizace Dolu ČSM do přilehlé oblasti Dolu Darkov a možnost odtěžení energetického uhlí z ČSM na darkovskou úpravnu, která byla mnohem výkonnější než úpravna na povrchu Dolu ČSM.

Nechtěným, ale zajímavým důsledkem propojení dolů bylo bleskové rozšíření populace cvrčků domácích, kteří se před rokem 2004 v darkovských důlních dílech, na rozdíl od oblasti Dolu ČSM, vůbec nevyskytovali,“ uvedl David Hájek, ředitel provozu OKD, který se v roce 2004 na procesu propojování dolů podílel. Rozšíření podzemní populace cvrčka zaujalo také odborníky z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kteří na místě provedli entomologický průzkum, aby výskyt hmyzu v podzemních prostorách černouhelných dolů zdokumentovali.

Závodní báňská záchranná služba Dolu ČSM nyní na straně ČSM buduje uzavírací hráz. Dvě hráze na darkovské straně už jsou dokončeny a větrání probíhá přes hrázové lutny. „Jakmile budou hráze připraveny, všechny tři se současně uzavřou poklopy, čímž se spojení Darkov – ČSM a zároveň OKD – Diamo stane minulostí. Uzavírka zlepší mikroklima v oblasti Dolu ČSM, kde se nyní připravují další porubní bloky a usnadní jejich větrání, ale také sníží náklady i čas potřebný na údržbu důlních děl,“ dodal Rostislav Dajč.

OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá v hlubinném dole ČSM s lokalitami Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Ročně vyprodukuje cca 1,3 milionu tun uhlí. OKD má 3300 zaměstnanců. Jediným akcionářem je státem vlastněná firma PRISKO a.s. 

Zdroj: TZ OKD

RELATED ARTICLES