Středa, 19 června, 2024

Ostrava je nejlepším místem k podnikání v celém kraji

Moravskoslezská metropole obhájila svou pozici, když také v letošním roce získala nejlepší hodnocení srovnávacího průzkumu „Město pro byznys“. Tento výzkum, zpracovávaný analytiky agentury Datank hodnotí každým rokem 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Prahy.

V rámci Moravskoslezského kraje dosáhla Ostrava skvělých výsledků v přístupu veřejné správy. Počet úředních hodin, během kterých si mohou podnikatelé přijít vyřídit vše potřebné pro své podnikání, je v kraji nejvyšší. Podnikatelé rovněž ocení přehledné a kvalitní webové stránky města. Ostrava dokázala využít své polohy a výhod přilehlé dopravní infrastruktury. Právě ta zaznamenává stálý posun. Například počet dobíjecích stanic pro elektromobily je zde, po Mladé Boleslavi, druhý nejvyšší v české republice.

Cenu za první místo převzal náměstek primátora pro majetek, veřejné zakázky a sdružené nákupy, Radim Babinec. Důvody ostravského úspěchu spatřuje především v následujících skutečnostech: „Ostrava se pro podnikatele, ale obecně i pro obyvatele, snaží být přívětivým městem a Magistrát města Ostravy přívětivým úřadem. Jsme velmi rádi, že v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsme dlouhodobě hodnoceni na předních příčkách a snažíme se navazovat na to, aby se u nás podnikatelské prostředí rozvíjelo, a to i maximální přístupností úřadu. Musím doplnit, že podnikatelé také oceňují, že v kritické době kolem covidu k nim město nebylo lhostejné a jako první jsme reagovali okamžitou pomocí.“

Podnikatelské prostředí v Ostravě prochází nepřetržitým rozvojem. Tomu odpovídá vysoký počet právnických osob v přepočtu na obyvatele. Co se výdajů týče, statutární město Ostrava investuje značné finanční prostředky zejména do rozvoje bydlení a také do oblasti kultury.

Na pomyslných krajských stupních vítězů se v závěsu za Ostravou umístili Opava a Frýdlant nad Ostravicí.

Zdroj: fajnova.cz

RELATED ARTICLES