Pátek, 31 května, 2024

Operační program Životního prostředí vyhlašuje dotaci na obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy

Operační program Životního prostředí vyhlašuje 58. výzvu – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy. Zažádat mohou subjekty nacházející se v rámci ITI Ostravské, Jihlavské, Olomoucké a Zlínské aglomerace. Výzva se vztahuje na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. Podání žádosti je možné od 27. 9. 2023 – 30. 9. 2024.

Popis výzvy:

Specifický cíl 1.2 – Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici

Opatření 1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Opatření 1.2.2 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru

Dokumenty k výzvě je možné stáhnout ZDE.

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 5. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce. Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory:

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)
 • Státní organizace

Zdroj: opzp.cz

Ilustrační foto pixabay.com

RELATED ARTICLES