Čtvrtek, 18 července, 2024

„Naší ambicí je urychlit proces zavádění ETCS na koridorových tratích,“ uvedl na Rail Business Days ministr dopravy ČR Martin Kupka.

Ministr dopravy Martin Kupka na konferenci Rail Business Days Ostrava diskutoval o náročném procesu zavádění evropského systému řízení vlaků (ETCS). Tento projekt, který si klade za cíl zvýšit bezpečnost a efektivitu železniční dopravy v České republice, čelí řadě technických výzev, ale přináší také respekt a očekávání z mezinárodní scény.

Zavedení ETCS na české železnici: Výzvy a pokroky

Ministerstvo dopravy České republiky, pod vedením ministra Martina Kupky, pracuje na zavedení evropského systému řízení vlaků (ETCS) s cílem zvýšit bezpečnost a efektivitu železniční dopravy. Tento projekt, i když nesmírně ambiciózní, přináší řadu technických komplikací a vyžaduje intenzivní spolupráci mnoha zúčastněných stran.

Kupka přiznal, že zavedení ETCS není jednoduchým úkolem. „Na ministerstvu dopravy jsem poprvé v listopadu loňského roku svolal velké kolokvium, které k jednomu stolu přivedlo zástupce infrastruktury, drážního úřadu jako důležitého aktéra celého toho procesu zabezpečení české železnice. Zároveň se na těch kolokviích podílejí dopravci a pochopitelně také ti, kteří dodávají veškeré technologie, jak pro infrastrukturu, tak pro palubní jednotky,“ uvedl ministr Kupka.

Pokroky a testování na železnici

Projekt již prošel několika zátěžovými testy. „Přivolali jsme také na jednání zástupce mezinárodních matek klíčových dodavatelů, aby dokázali v České republice servis rozvinout v patřičném rozsahu, abychom neměli technologické překážky v dokončení toho projektu,“ sdělil ministr. Tyto kroky jsou nezbytné k tomu, aby projekt mohl pokračovat bez výrazných technologických komplikací.

Lidský faktor a očekávání

Ministr Kupka zdůraznil význam lidského faktoru v železniční dopravě. „Ptáte se tedy, znamená to, že česká železnice je nezabezpečená? V žádném případě to tak není. A v žádném případě také neplatí, že bychom byli schopni nebo kdokoliv v Evropě, zajistit železnici bez lidského faktoru a bez rizika lidské chyby, ve výhledu nejbližších pěti nebo deseti let,“ prohlásil. Lidský faktor bude vždy hrát klíčovou roli v železniční dopravě, a to i při zavádění nových technologií.

Mezinárodní respekt a očekávání

Kupka rovněž zmínil mezinárodní respekt a očekávání, které projekt ETCS vzbuzuje. „Když se bavíme se zahraničím, jak ambiciózní je to projekt spustit takový systém zabezpečení ve výhradním provozu, tak slyšíme jednoznačně slova respektu a zároveň samozřejmě jistého očekávání, jak se s tím česká železnice popasuje,“ poznamenal ministr.

Do budoucna je potřeba provést ještě řadu testů a úprav. „Já jsem přesvědčený o tom, že to dokážeme zvládnout, ale zároveň je to šest měsíců předtím, než se v našich kalendářích objeví datum 1. ledna. Do té doby nás čeká ještě celá řada dalších testů,“ uvedl Kupka.

Závazek k dokončení projektu

Ministr dopravy je odhodlaný projekt ETCS dokončit dle stanoveného plánu. „Před dvěma týdny jsem byl na konferenci ŽESNADu, pochopitelně to jen trnem v oku části dopravců. A rozumím tomu. My máme to stejné. Ale zároveň i tehdy, ještě před událostí v Pardubicích, jsem všechny stejně srozumitelně a stejně odhodlaně ubezpečil, že od toho plánu zavedení výhradního provozu neustoupíme a že ho naplníme,“ řekl Kupka.

Odpovědný přístup k zelené mobilitě

Kupka také odpovídal na otázky ohledně zavádění vodíkové technologie na železnici. „Velmi kriticky vyhodnocujeme, jaká je aktuální cena vodíku, co to může znamenat z hlediska perspektivy, jaké jsou reálné provozní náklady, a věnujeme tomu pozornost. Zároveň dnes uvidíte i premiéru bateriového vozidla, které bude jezdit na trase Ostrava, Studénka, Veřovice ukáže, jestli jsme schopni zajistit alternativní pohon v tom úseku mezi Studénkou a Veřovicemi,“ uvedl ministr.

Alternativní trasy a plánování výluk

Dalším důležitým tématem byla otázka plánování výluk a zajištění alternativních tras. Kupka přiznal, že minulost v tomto ohledu nebyla bez chyb, ale zdůraznil pokroky v současném plánování. „Myslím, že nejsledovanějším projektem v té oblasti vytvoření funkčního bypassu alternativy, je železniční trať Hradec Králové – Pardubice, kde už máme výhled zahájení stavby v roce 2028 a máme za sebou už poměrně pokročilý vývoj samotné projektové přípravy,“ uvedl.

Zavedení ETCS představuje významný krok k modernizaci a bezpečnosti české železnice. Ministr dopravy ČR Martin Kupka věří, že česká železnice má na to, aby tento ambiciózní projekt úspěšně dokončila. „Naší ambicí je urychlit proces zavádění ETCS na koridorových tratích. A věřím, že na to česká železnice má, a že tohle se opravdu podaří,“ uzavřel své vystoupení na konferenci Rail Business Days ministr ČR Martin Kupka.

Autor: Josef Nudera, redakce POSITIV

RELATED ARTICLES