Pondělí, 11 prosince, 2023

Václav Palička: Získávání nových investorů vede ke zlepšení kvality života v Moravskoslezském kraji

Společnost MSID již třicet let podporuje rozvoj investičního prostředí a podnikání v Moravskoslezském kraji. V jejím čele stojí od 1. června 2022 Václav Palička, jenž působil dlouhých 19 let na pozici vedoucího odboru strategického rozvoje statutárního města Ostravy. V rozhovoru pro magazín POSITIV Business & Style se rozpovídal o tom, proč je důležité přilákat do regionu zahraniční investory a jak se pracuje s nevyužitými plochami a brownfieldy v pohornických oblastech.

Pane Paličko, společnost MSID byla založena za účelem podpory rozvoje regionu. O co konkrétně se zasazuje?

Region se rozvíjí s přicházejícím kapitálem, jelikož rozvoj musí vždy někdo financovat. A nám jde o to, aby v jednotlivých částech našeho regionu vznikaly nové projekty, ať už bytové, nebo průmyslové. Získáme tak pro občany třeba kvalitnější bydlení nebo lepší pracovní příležitosti. Pokud sem nalákáme nové zahraniční investory, bude to mít obrovský vliv na zvyšující se kupní sílu obyvatel. Lze očekávat, že porostou mzdy, a díky tomu budou vznikat nové služby, které tu dnes nejsou dostupné.

Nejde tedy o jednotlivé lokální záležitosti, ale celospektrální nabídku od firmy jako takové až po koncového obyvatele. Jde Vám především o větší kupní sílu v rámci regionu jako takového?

Přesně tak. Cílem MSID je také sdružovat tyto příležitosti dohromady. Máme různé příležitosti třeba na Karvinsku, Havířovsku nebo ve Frenštátě, ale musíme se na ně dívat ze všech hledisek a když přijde investor, najít pro něj tu pravou oblast. Náš úkol je splněn tím, že v regionu začnou působit noví investoři, kteří zde budou investovat, vzniknou zde další byty, budou narůstat služby a kraj se bude celkově rozvíjet.

Kraj Vám tedy svěřil opravdu velký úkol. Jak se Vám aktuálně daří získávat firmy pro investiční prostředí tohoto kraje?

Vždy je to otázka poptávky a nabídky. Od svého nástupu chci především zapracovat na nabídce pozemků nebo investičních příležitostí. Jde o to, připravit odpovídající nabídku, která aktuálně není vždy úplně optimální. Navštívil jsem řadu měst a míst a potkal se s řadou lidí, ale většina ploch, které byly v minulosti inzerovány, nebyly úplně detailně připraveny. Investoři na toto ale nemají čas – potřebují plochu připravenou a potřebují vidět její perspektivu. Perspektiva se dobře hledá v hlavním městě, ale když je člověk na místě, které není úplně centrem zájmu investorů, je potřeba nabídku o to lépe připravit, o to lépe vychytat každý detail.

Máte poměrně slušně zpracovanou digitalizaci a Váš web je velmi příjemně připraven. Na něm si zájemce může vybrat lokalitu a zjistit, k čemu je vhodná. Co má zájemce učinit dále, pokud chce vědět více podrobností?

Samozřejmě ideální je kontaktovat nás přímo. Naši odborní pracovníci ho už dále povedou. Někdy to také funguje tak, že nás investoři kontaktují s představou o své investici a my se k nim snažíme napasovat vhodné pozemky, vhodné alternativy.

Do budoucna se chci zaměřit na spolupráci s obcemi. Chtěl bych obcím nabídnout odbornou kompetenci, co se týče přípravy ploch, jejich definice, jednání se soukromými vlastníky, scelování území a vytváření konkrétních příležitostí. Zatím rozšiřujeme naše řady a budujeme odborný tým, který bude pomáhat našim městům v rámci kraje přicházet s projekty, které budou zajímavé.

MSID pod sebou začleňuje mnoho projektů, které mají i samostatné vedení, např. projekt POHO, Park Gabriela, Life Coala nebo dokonce logistický projekt letiště Mošnov.

Oddělení, které se zabývá přípravou investic, řeší spíše strategické dokumenty, utvářející širší strategie, které se zaměřují například právě na pohornickou krajinu. Z těch jsou pak vyčleňovány dílčí projekty, např. Park Gabriela nebo Park Lazy ČSA, které pak budou předmětem dalšího developmentu.

Logistický areál v Mošnově je velkým krajským projektem, kdy nám kraj svěřil koordinaci a řízení tohoto projektu, ale neřídíme ho sami – fungujeme ve velkém týmu s Krajským úřadem a velmi úzce spolupracujeme s jeho jednotlivými úředníky. Což je perfektní, protože na tomto příkladu jde vidět, že nejsme nějaká společnost mimo existující struktury, ale spíše se snažíme stávajícím procesům pomoci.

Zmínil jste, že občas máte zájemce, ale chybí vám prostory, které byste nabízeli. Bude možné v budoucnu těmto zájemcům nabízet třeba brownfieldy?

Na veletrhu investičních příležitostí ExpoReal v Mnichově jsme s panem hejtmanem zjistili, že je celá řada investorů, kteří by přišli do našeho kraje, nebo by je minimálně zajímaly naše příležitosti. V tuto chvíli máme pozemky, které dnes patří společnosti Diamo, a očekává se, že budou převedeny na kraj a my je pak budeme moci developovat. Ale nic připraveného v tuto chvíli bohužel nemáme. Proto jsme oslovili velké vlastníky území, např. společnosti Asental, OKD nebo PKP Cargo, a snažíme se dát dohromady mapu investičních příležitostí kraje, kde budou tři kategorie pozemků: pozemky, které jsou dnes možné k obsazení, střednědobé, které budou vyžadovat ještě nějakou pozornost a přípravu, a pak ty dlouhodobější, které budeme řešit v následujících letech.

Jsme průmyslový region s velkou tradicí a je zde řada brownfieldů a nevyužívaných areálů. Vždy se budeme raději snažit využít tyto stávající plochy, než zabírat nové prostory nebo zemědělskou půdu. Za tím účelem existuje samozřejmě celá řada dotací, máme operační program Spravedlivé transformace, kde aktuálně chystáme Brownfield rozvojový fond, což by byl jakýsi investiční nástroj. Změnili jsme trošku filozofii uvažování o dotacích, které by šly na regeneraci těchto ploch – snažíme se peníze alokovat do nějaké návratné finanční výpomoci nebo investičních nástrojů, které by generovaly další zdroje pro regeneraci dalších a dalších ploch.

V rámci MSID také jednou ročně pořádáte konferenci. V roce 2022 byla na téma zaměstnanosti a školství a jejich propojení. Jakou plánujete budoucnost těchto konferencí?

Chtěli bychom tento cyklus udržet, protože si myslím, že je na co navazovat. Starší ročníky byly hodně zaměřené na lákání nových investorů. Nyní jde o platformu pro setkávání investorů stávajících. Tzn. snažíme se nabízet pomoc v režimu “aftercare”, vybíráme témata, která by mohla rezonovat. Nedávno jsme měli školení na téma sociální sítě, hodně aktuálním tématem je dnes energetika, možná tedy budeme uvažovat tímto směrem, protože tam určitě je potřeba napřít své síly a bude to velké téma pro řadu investorů v Moravskoslezském kraji. Konference letos proběhne 7.6. v Gongu ve Vítkovicích a tímto bych srdečně všechny rád pozval.

Děkuji za váš čas.

Text: redakce

RELATED ARTICLES