Úterý, 5 března, 2024

6 přínosů udržitelnosti a ESG pro malé a střední firmy

Až tisícovka českých firem bude povinně spadat do nefinančního reportingu ESG. O co jde, koho se týká, kdy přijde i jak se dotkne výrobních firem jsme stejně jako jak zanalyzovat z pohledu udržitelnosti vlastní podnik a ušetřit prostřednictvím služeb MSIC probrali minule. Teď se podíváme, jaké konkrétní výhody a příležitosti, kromě připravenosti na nefinanční reporting, udržitelnost firmám poskytuje.

I přesto, že ESG reporting určený směrnicí CSRD zatím vykazovat nemusí, se už nyní 87 % českých firem udržitelnosti aktivně věnuje. Aspoň tak hovoří data, která v roce 2022 sesbíral Český svaz průmyslu a dopravy. Za vynakládáním investic do environmentálně příznivých opatření tak beze sporu nestojí jenom aktuální trendy, ale zejména výhody, které se z dlouhodobého hlediska vyplatí využívat.

Co konkrétně tedy rozhoduje? Právě na to se ptala Změna k lepšímu v největší tuzemské studii „Udržitelný byznys 2023“. V grafice níže najdete 5 důvodů, které firmy nejčastěji vedou k zájmu o ESG a udržitelnost.

Každá malá a střední firma je ale jiná – liší se svým produktem, cílovou skupinou, pozicí na trhu, rozsahem výroby a dalšími parametry. Proto i vnímané přínosy udržitelnosti mohou být různé. Pojďme situaci uchopit komplexně a shrnout, proč majitelé i odborníci radí zaměřit se na ESG co nejdříve. Výhody jsou totiž jak finanční, tak etické.

1. Přilákáte nejlepší talenty

Firma jsou lidé. Pokud chcete svůj byznys posouvat kupředu, potřebujete schopné a spolehlivé zaměstnance. V případě startupu nebo technologické firmy dokonce ty nejlepší na trhu. Ale kde je získat? A jak zaujmout nadané lokální, zahraniční, ale i celorepublikové talenty? Tyto otázky řeší v poslední době čím dál více firem.

Jedním z faktorů, který rozhoduje u uchazečů při výběru zaměstnání, je i udržitelnost. Často totiž hledají činnost s posláním a hlubším přesahem. Právě zájem o životní prostředí v jejich očích znamená příjemný benefit a každý den je dokáže motivovat k větším výsledkům. Platí to zejména pro mladší ročníky. Podle výzkumu agentury Ipsos z roku 2018 se 78 % uchazečů o práci zajímá o společenskou odpovědnost zaměstnavatele a 94 % vysokoškoláků generace Y a Z upřednostní při výběru zaměstnaní společensky odpovědnou firmu. Tento trend tak bude mít na trhu stále větší a větší roli.

2. Udržitelnost jako vlastnost produktu, která rozhoupe ke koupi

Co prodává? Brand. Díky němu si s produktem spojujeme určité vlastnosti, status nebo pocity, které chceme, aby nám zboží dodávalo. Průzkum STEM/MARK z roku 2020 ukázal, že až 73 % českých zákazníků zajímá, jakou značku nakupují. Její vnímání může být klíčovým nástrojem, jak zaujmout cílový segment a předčit konkurenci.

Víte, jaké hodnoty vyzařuje vaše značka? Přidejte k nim udržitelnost a máte až 3krát větší šanci, že vás spotřebitel doporučí dál. Navíc získáte ještě jednu výhodu, kterou můžete přesvědčit spotřebitele, protože více než polovina (53 %) posuzuje během nákupu právě společenskou odpovědnost.

3. Očko u investorů

Přibližně před 30 lety začali investoři chápat, že pouhé finanční ukazatele neposkytují, zejména v dlouhodobém horizontu, kompletní pohled na stabilitu a zdraví firem. Proto začali vymýšlet ESG model a následně i ESG ratingy. Ti, kteří prosazují udržitelný přístup k podnikání, mohou získat levnější financování a větší množství kapitálu při emisi dluhopisů. V některých případech je to dokonce podmínkou pro získání finanční podpory vůbec.

ESG kritéria jsou nově také nezbytnou součástí schvalovací procedury pro získání bankovního úvěru. Pokud je nepředložíte společně s finančními výkazy a dalšími ekonomickými údaji, proces schválení se může protahovat. Podle globálního průzkumu společnosti EY z roku 2020 se podle nefinančních informací rozhoduje až 91 % investorů.

4. Pootevřená dvířka dodavatelských řetězců

Udržitelný trend se nedá přehlížet – celý svět prochází pozvolnou změnou. Vlivem spotřebitelů i evropských regulací čím dál více firem zahrnuje principy ESG do svých strategií i praxe. A to může mít své důsledky i pro tuzemské podnikatele. Data Změny k lepšímu totiž ukazují, že odpovědné a udržitelné firmy si vybírají dodavatele s podobnými hodnotami a přístupem. Až 51 % jasně deklarovalo, že tento faktor hraje během rozhodování, s kým budou spolupracovat, roli.

5. Lídři dneška jsou vítězi zítřka, vsaďte na udržitelnost

Jednou z nejčastějších překážek firem na cestě k udržitelnosti jsou vysoké vstupní náklady. V krátkodobém měřítku je zkrátka výhodnější plout na vlně statusu quo. Malé a střední firmy, které nemají dostatek financí, tak principy ESG stále odsouvají. Co ale zasejete nyní, sklidíte v těžkých časech. Jak ukázal nástup ekonomické krize – jeho křivku téměř totožně kopíruje množství firem, které implementovaly společenskou odpovědnost. Důvod? Přineslo jim to stabilizaci svých základů. Tyto podniky stabilně rostou a jsou flexibilněji schopny reagovat na nenadálé výzvy.

6. Svěží vítr, který roztočí turbíny vaší výkonnosti

Mít jasný přehled o své firmě založený na datech je prvním bodem k optimalizaci procesů a zefektivnění výroby. Bohužel řada firem buď čísla o provozu nemá k dispozici nebo je má, ale uložené na tolika místech, že je prakticky nemožné s nimi dál nakládat. ESG reporting vás donutí udělat si v datech pořádek. Odtud se můžete odpíchnout k úsporám, urychlení výroby zboží i zvýšení produkce. A to už je několik významných výhod, které vás dokáží posunout o několik bodů před konkurenci. Nebo minimálně dohnat některé lídry na trhu.

Zdá se vám ESG problematika stále složitá? Se zavedením udržitelných změn vám mohou pomoct programy Moravskoslezského inovačního centra. Posilte svou konkurenceschopnost a pozici na trhu. Kontaktuje naše kolegy Lukáše Kalvodu a Izabelu Lupieńskou ohledně možností ENVI skenu a dalších služeb. Můžete například zjistit, kde a jak lze ušetřit v oblastech energetiky, vody a odpadového hospodářství nebo jaká je vaše uhlíková stopa.

Zdroj: ms-ic.cz

RELATED ARTICLES