Středa, 24 dubna, 2024

Půl milionu korun pro Vesnici roku. Startuje krajské kolo soutěže

Menší obce se mohou hlásit do soutěže Vesnice roku. Ve hře krajského kola je půl milionu korun a postup do kola národního. Soutěž je určena pro obce do 7500 obyvatel, které mají zpracovány svůj rozvojový strategický dokument. Tyto obce se mohou přihlásit do 26. dubna na webu soutěže.

„Chtěli bychom, aby se do soutěže přihlásilo co nejvíce obcí z našeho kraje. Mnohé mají ambiciózní plány, realizují zajímavé projekty a mohou se pochlubit bohatým komunitním životem. Určitě si zaslouží naši pozornost i uznání. V minulém roce v krajském kole zvítězil Hrádek na Jablunkovsku, v národním kole soutěže, do kterého postoupil z toho krajského, obsadil krásné druhé místo. Věřím, že podobný úspěch mohou zaznamenat i další naše vesnice a menší obce, města či městyse,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková.

Letošní už 28. ročník soutěže přináší několik novinek. Nově se obce přihlašují výhradně elektronicky na webových stránkách soutěže Vesnice roku. Přibyla nová kategorie, fialovou stuhu mohou obce získat za inovativní řešení. Dále se navýšily částky finančních odměn pro vítěze jednotlivých kategorií. „V krajském kole soutěže jsme dokonce zdvojnásobili finanční odměnu pro vítěze. Letos získá Vesnice roku Moravskoslezského kraje půl milionu korun. Tyto peníze bude vítězná obec moci využít na své další projekty a aktivity, které obec zvelebí, rozvinou její tradice nebo obohatí místní komunitní život,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje Šárka Šimoňáková s tím, že obce se mohou hlásit do 26. dubna, v průběhu května a června proběhnou krajská kola. Celostátní kolo se uskuteční v září 2024 v Uherském Hradišti.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova a upozornit veřejnost na význam venkova. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Ministerstvem zemědělství ČR.

V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Zdroj: TZ Moravskoslezský kraj

RELATED ARTICLES