Sobota, 20 července, 2024

Bezplatné obědy ve školách pomohou dětem v tíživé sociální situaci i v příštím školním roce

Už 90 školských zařízení se pro příští školní rok přihlásilo do programu bezplatného stravování pro děti. V první vlně schválilo krajské vedení příspěvky v souhrnné výši 26,3 milionu korun. Další školy se do programu ještě mohou zapojit, hejtmanství přijímá žádosti až do konce letošního září.

„Příběhy dětí, kterým rodiče nemohou zaplatit školní oběd, bývají smutné. Děti za situaci, ve kterých se ocitla jejich rodina, rozhodně nemohou. Proto považuji za správné jim jejich těžký úděl aspoň trošku ulehčit. Nejde pouze o to zajistit jim denně teplou stravu, chceme jim také pomoci začlenit se do kolektivu a přispět k jejich duševní pohodě. Pro příští školní rok máme na tento projekt připraveno minimálně 30 milionů korun. V případě většího zájmu můžeme tuto částku ještě navýšit. Krajští zastupitelé přerozdělili 26,3 mil. Kč, další školy se do programu ještě mohou zapojit,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a upřesnila, že o příspěvek na bezplatné obědy si dosud požádalo zatím 90 škol, většina základních a mateřských. 

Bezplatné stravování mohou získat děti z mateřských, základních a středních škol. Jedná se o pomoc dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální či potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. „S touto pomocí máme v Moravskoslezském kraji už mnohaleté zkušenosti, začali jsme už v roce 2017. Od začátku programu se program mírně proměnil, rozšířil se okruh dětí, které mají na bezplatné obědy ve školách nárok, také se zjednodušila administrativa. Proto věřím, že se do programu zapojí ještě další školy,“ řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková s tím, že krajský úřad přijímá žádosti do 30. září. Pomoc mohou školy žádat pro děti z rodin ve finanční tísni, kterou potvrdí například úřady, OSPOD nebo také ředitel školy. Zapojené mohou být i děti z pěstounských rodin a děti ukrajinských uprchlíků. Podmínky dotačního programu jsou zveřejněny na stránkách kraje. 

„Pro aktuální končící školní rok jsme na bezplatné obědy měli připraveno 36,3 milionů korun. Už máme uzavřené první pololetí, ve kterém celkem 78 školských zařízení vyčerpalo 4,1 milionů korun. Ve druhém pololetí je zapojeno 104 škol, odhadem vyčerpají dalších 11 milionů korun. Bezplatné obědy v Moravskoslezském kraji v tomto školním roce využilo zhruba přes 4 tisíce dětí,“ vyčíslila náměstkyně hejtmana kraje Šárka Šimoňáková.

Krajský projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost plus, který má na starost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Na bezplatné obědy přispívá ze svého rozpočtu i Moravskoslezský kraj, jeho spoluúčast je 10 %.

Obědy do škol I (2017/2018)
Finální čísla2.126 dětí
8.320.813,20 Kč celkový rozpočet projektu
77 partnerů
Obědy do škol II (2018/2019)
Finální čísla1.887 dětí
7.942.274,55 Kč celkový rozpočet projektu
91 partnerů
Obědy do škol III (2019/2020)
Finální čísla2.490 dětí
7.099.063,13 Kč celkový rozpočet projektu
105 partnerů
Obědy do škol IV (2020/2021)
Finální čísla2.800 dětí
6.986.294,70 Kč celkový rozpočet projektu
107 partnerů
Obědy do škol V (2021/2022)
Finální číslacca 2.711 dětí
10.741.063,62 Kč celkový rozpočet projektu
108 partnerů 
Obědy do škol V – pokračování (2022/2023)
Finální číslacca 2.791 dětí
24.840.695,67 Kč celkový rozpočet projektu
120 partnerů 
Obědy do škol VI (2023/2024 – 1. pol)
Finální čísla1.712 podpořených dětí
4.089.491 Kč vyplaceno
78 příjemců dotace 
Obědy do škol VII – (2023/2024 – 2. pol.)
Žádost/odhad 2.981 zapojených dětí
11.039.853 vyplaceno
104 příjemců dotace 

Zdroj: Moravskoslezský kraj

RELATED ARTICLES