Sobota, 20 července, 2024

Moravskoslezský kraj nabízí bezúročné půjčky pro zaměstnance Liberty Ostrava

Moravskoslezský kraj připravil finanční výpomoc zaměstnancům huti, kteří se díky krachujícímu ocelářskému gigantu ocitli v existenčních potížích. Nabízí bezúročnou půjčku ve výši 25 tisíc korun. Zaměstnanci huti, kteří jsou zároveň občany Moravskoslezského kraje, o ni mohou žádat od úterý 18. 6. 2024 na kontaktním místě ve školícím středisku v areálu podniku Liberty Ostrava.

„Zaměstnanci Liberty Ostrava byli více než půl roku v obrovské nejistotě. Většina z nich si přála a věřila, že huť svůj provoz opět spustí. Bohužel, zpráva majitelů z minulého týdne o prodeji huti přišla jako studená sprcha. Doufáme, že se podaří najít ideálně českého kupce, který výrobu oceli v našem regionu zachová. Přesto je teď potřeba počítat s nejhorším a nabídnout lidem z Liberty pomocnou ruku. Věřím, že jim krajská bezúročná půjčka pomůže překlenout to nejtěžší období,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica s tím, že kraj nabízí jednorázovou bezúročnou půjčku ve výši 25 tisíc korun. Toto rozhodnutí schválila Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání 17. června 2024.

„Každý zaměstnanec Liberty si o krajskou půjčku může požádat pouze jednou. Podmínkou je, že musí být zaměstnancem huti minimálně k 31. květnu tohoto roku, také musí mít trvalý pobyt na území regionu. Podmínky půjčky a celý proces jsme nastavovali tak, aby byl co nejjednodušší a nejrychlejší. Lidé z Liberty potřebují pomoc ihned, nemůžeme je nechat čekat. Vyřízení a přiznání půjčky si vždy vyžaduje fyzický podpis žadatele, a tak si pro urychlení vyřízení budou zájemci o půjčku žádat osobně na kontaktním místě v areálu huti. Online formuláře a jejich následné podepisování by celý proces výrazně zpomalilo, tomu se chceme vyhnout,“ vysvětlil hejtman kraje Josef Bělica a doplnil, že kontaktní místo se nachází ve Školícím středisku Liberty Ostrava ve Vratimovské ulici naproti autobusové zastávce Nová huť hlavní brána. Úřední hodiny jsou nastavené podle provozu Úřadu práce, které bude mít v rámci kontaktního místa své pracoviště také. Budou tam i personalisté huti, kteří budou zaměstnancům vydávat potřebná potvrzení o zaměstnání.

Žadatelé o bezúročnou půjčku budou potřebovat platný občanský průkaz k ověření totožnosti a doložení trvalého pobytu na území kraje, také potvrzení o zaměstnání, které na místě obdrží od personalistů podniku. „Také budou potřebovat dva výtisky žádosti o půjčku, která bude pro zjednodušení a zefektivnění procesu rovnou smlouvou. Žádosti si lidé mohou stáhnout na webu kraje, předem vyplnit a podepsat a následně přinést na kontaktní místo. Nebo si žádosti vyzvednou přímo tam, vyplní, podepíšou a rovnou odevzdají. V nejbližších dnech na to bude následovat kontrola splnění podmínek, schválení radou kraje a podpis zástupce krajského úřadu. Pak bude potřeba, aby si žadatel oběma stranami podepsanou smlouvu podle pokynů pracovníka kontaktního místa vyzvedl. To je chvíle, kdy smlouva vstupuje v platnost a krajský úřad platbu ihned odešle. Naší snahou ovšem bude vše urychlit,“ řekl hejtman kraje Josef Bělica a dodal, že kvůli těmto půjčkám se bude krajská rada setkávat každý čtvrtek, aby postupně schvalovala všechny podané žádosti. 

Popsal, že pokud si zaměstnanec huti požádá o půjčku například v úterý, krajští radní jeho žádost schválí ve čtvrtek. V domluvený termín si žadatel opět na kontaktním místě osobně převezme podepsanou žádost (například ihned v pátek). Následovat bude bezodkladná platba ze strany krajského úřadu na účet žadatele. „Když vše půjde dobře a bez komplikací, v pondělí by mohly být peníze na účtu. To máte necelý týden od podání žádosti. Věřím, že tento krok lidem z Liberty pomůže, jejich situace je opravdu velmi těžká a nezáviděníhodná. Přeji jim v tomto těžkém období hodně síly a pevné nervy. Stejně jako oni věřím, že se najde vhodný investor, který huť koupí jako celek a její provoz zachová,“ uzavřel hejtman kraje Josef Bělica.

Splatnost bezúročné půjčky je do 31. prosince 2024 a to jednorázově, nikoli ve splátkách.

Zdroj: TZ Moravskoslezský kraj

RELATED ARTICLES