Sobota, 20 července, 2024

Město nadále hledá investora pro výstavbu akvaparku

Rada města se na svém prvním lednovém jednání usnesla, že nezahájí jednání k loni vyhlášenému záměru prodeje pozemků na Svazácké ulici v Ostravě-Jihu. Do záměru prodeje se přihlásil jediný zájemce, který navíc nesplnil podmínky vyhlášeného výběrového řízení, a to hned v několika bodech.

Přípravy ke vzniku sportoviště, jehož součástí bude i bazén, budou nicméně pokračovat, v příštích měsících budou definovány nové podmínky.  

„Zájem města na vybudování akvaparku trvá. Plánujeme proto znovu vyhlásit záměr prodeje příslušných pozemků, určených pro sportovní a volnočasové aktivity, ovšem se zpřesněnými podmínkami a velmi pravděpodobně již pouze ve variantě obsahující i závazek výstavby a provozování bazénu,“ konstatoval Tomáš Macura, primátor města.

Lednovému rozhodnutí rady předcházelo rozhodnutí Zastupitelstva města Ostrava o prodeji nemovitostí v září loňského roku. Ve výběrovým řízením stanoveném termínu obdrželo statutární město Ostrava dvě nabídky společnosti Maximus Resort a. s. Jedna z nabídek obsáhla i výstavbu plaveckého bazénu, podmínila ji však závazkem města poskytnout na výstavbu bazénu dotaci ve výši 70 milionů korun.

Výstavba akvaparku i bazénu je jednou z priorit, je zahrnuta v našem akčním plánu pro sport v oblasti investic. Bazén by měl sloužit školám i veřejnosti,“ doplňuje náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Komise pro hodnocení nabídek posoudila předložené nabídky z hlediska splnění požadavků stanovených zadavatelem a konstatovala, že žádná podmínky nesplňuje. Investor nereflektoval požadavek na zahájení a realizaci stavebního záměru ve stanovených lhůtách. Nebyl předložen ani přesný plán a výše investic.

Návrhy dále nesplňovaly regulační podmínky v části, jež má zajistit kvalitní urbanistické řešení. Fasáda navrženého objektu nespoluvytvářela uliční prostor, jak stanoví regulační podmínky. Stejně tak navržený způsob parkování nesplnil regulační podmínky, predikoval komunikaci s oboustranným parkováním podél ulice Svazácké, dále parkování v ploše určené pro izolační zeleň, parkování zamýšlel i v ploše veřejného prostranství. Zájemce nereflektoval ani podmínku umístit část kapacity parkovacího stání pod navrhované stavby či řešit parkování formou parkovacího domu.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES