Pátek, 12 dubna, 2024

Zeptali jsme se předních českých manažerů a podnikatelů: Jaké jsou nejbližší rozvojové investiční záměry ve vaší společnosti nebo ve zdravotnictví obecně? 

„Jako hlavní investiční příležitosti se v dnešní době rýsují investice do trendů nejmodernější medicíny. Zejména telemedicíny, kdy je možno pacienty sledovat v nepřetržitém nebo časově určeném úseku, průběžně vyhodnocovat výsledky sledování a v případě zhoršení zdravotního stavu operativně na vzniklou situaci reagovat. Což v praxi znamená možnost změny aktuální léčby, včetně medikace, naplánování ambulantního vyšetření, odborného vyšetření, popřípadě zajištění hospitalizace pacienta. Investice v rámci telemedicíny je kombinací investičních příležitostí do přístrojového vybavení, přenosu dat, vyhodnocování dat, ale hlavně investicí do zdravotního personálu.

Ing. René Janosch, předseda správní rady Centra telemedicínských služeb

„V prvé řadě musím zmínit rekonstrukci lůžkového bloku, jejímž cílem je snížení energetické náročnosti objektu postaveného v roce 1994. Budova dostane nová okna, zateplenou fasádu a zrekonstruujeme i střechu. Obrovským přínosem zejména pro hospitalizované pacienty bude nová vzduchotechnika, díky níž budou prostory klimatizované. Začala také výstavba arytmologických sálů. Radioterapeutické pracoviště vybavíme dalším kybernetickým ozařovačem CyberKnife a Ústav radiodiagnostický novou magnetickou rezonancí. V létě otevřeme zrekonstruovanou JIP Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie.

MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

„mcePharma má vlastně svoji největší investici už za sebou: v únoru 2021 jsme zkolaudovali v obci Stachovice (Fulnek) zcela nové vývojově-výrobní a skladovací centrum v hodnotě 10 mil. EUR. Naše nové evropské sídlo má název Stachovice HUB proto, že má svými aktivitami přesah převážně do EU, ale ve skutečnosti do celého světa.

mcePharma se zabývá vývojem a výrobou doplňků stravy a premixů, nabízí zakázkové služby s částečným přesahem do farmaceutické výroby. Jsme první firma ve střední a východní Evropě, která obhájila certifikaci EXCiPACT pro míchání farmaceutických excipientů.

Všichni víme, že v postcovidové době, během válečné, energetické a inflační krize, je pro mnoho firem velmi složité nejen uspět, ale i jen přežít, tzn. zůstat konkurenceschopnými. Proto se i v této době neobejdeme bez průběžné implementace nových výrobních technologií a investic do digitalizace, které zefektivňují výkon a tím zkonkurenceschopňují výrobky. Proto letos i v příštích letech budeme investovat do automatizace a digitalizace ve všech činnostech naší společnosti.“

Ing. Andrea Doležalová, výkonná ředitelka společnosti mcePharma s.r.o.

„V nejbližší době nás čekají dva velké investiční projekty, a to pořízení druhého CT přístroje a stavba nového multifunkčního pavilonu ,,T“. Vzhledem ke spádové oblasti naší nemocnice, kterou tvoří 150 tis. obyvatel a neustále narůstá, pro nás bude velkým přínosem pořízení druhého přístroje výpočetní tomografie, jelikož budeme schopni rozšířit spektrum výkonů, navýšit počty CT vyšetření a také zkrátit čekací doby na elektivní vyšetření.Největším rozvojovým projektem blízké budoucnosti bude jednoznačně již zmíněná stavba nového multifunkčního pavilonu s možností izolačního režimu. V této nové budově bude mimo jiné umístěno například oddělení dlouhodobé následné péče, geriatrické oddělení a kompletní provoz jednodenní operativy.“

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku

Celý příspěvek včetně anglického překladu najdete v magazínu POSITIV Business & Style 1/2023 ZDE.

Text: redakce

Ilustrační foto: freepik.com

RELATED ARTICLES