Úterý, 23 dubna, 2024

LIBERTY Ostrava těží ze zlepšovacích návrhů svých zaměstnanců

Zaměstnanci LIBERTY Ostrava podali v roce 2022 zlepšovací nápady, které pomohly huti ušetřit více než 150 milionů korun, snížit prostoje, zlepšit efektivitu výroby, zvýšit bezpečnost na pracovišti nebo snížit svůj dopad na životní prostředí. Ze 233 nápadů, které podalo více než 350 zaměstnanců, byly téměř všechny přijaty k realizaci a více než 200 nápadů již bylo úspěšně realizováno.

Za posledních dvacet let zaměstnanci podali téměř 3 500 zlepšovacích nápadů. Za nápady, u nichž je vyčíslitelný přínos pro společnost, jsou zaměstnanci finančně odměněni. V roce 2022 společnost vyplatila na odměnách více než milion korun. Nejpřínosnější byl návrh Jakuba Řezáka a Josefa Třeťáka na úpravu severní odlévárny vysoké pece č. 3, což by mohlo vést k možnému 20% zvýšení výroby surového železa.

Sandip Biswas, GŘ divize hutní prvovýroby a těžby ve společnosti LIBERTY, uvedl: „Blahopřeji všem, kteří přišli s nějakým zlepšovacím nápadem – je skvělé vidět, že mnoho našich kolegů nestále přemýšlí nad tím, co bychom mohli dělat lépe, abychom zlepšili naše podnikání a služby našim zákazníkům. Děkuji všem, kteří se na zlepšování podíleli a přispěli k udržitelné budoucnosti společnosti LIBERTY Ostrava.“

Regina Besta Cabáková, vedoucí oddělení trvalého zlepšování LIBERTY Ostrava uvedla: „Moc si vážíme každé aktivity našich zaměstnanců. Je skvělé, že při své práci přemýšlejí a dokážou podanými zlepšovacími nápady naší huti pomoci. Samozřejmě, že realizovaný nápad na úpravu severní odlévárny vysoké pece číslo tři byl mimořádný svým přínosem a jsme za něj velmi rádi. Stejně tak ale oceňujeme stovky dalších drobných nápadů. Dokládá to, že našim zaměstnancům záleží na prosperitě společnosti.“

Zlepšovatelem roku se pošesté za sebou stal Karel Lupa, ze středojemné válcovny, který celkem podal a zrealizoval 36 zlepšovacích nápadů. Nejaktivnějším provozem v oblasti zlepšování je závod Válcovny Z celkového počtu podaných a realizovaných zlepšovacích nápadů za celé LIBERTY Ostrava bylo z tohoto závodu realizováno skoro 50 % nápadů. Na 2. místě se umístil závod údržba.

Zdroj: libertysteelgroup.com

RELATED ARTICLES