Sobota, 22 června, 2024

Klíčové Setkání Podnikatelů Česka, Polska a Slovenska už tento týden v Ostravě

Ostrava hostí prestižní konferenci za účasti významných představitelů z Česka, Polska a Slovenska.

Dne 13. června 2024 se v Ostravě uskuteční XXX. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky, které se bude konat v Zasedací místnosti č. 306 na Radnici Města Ostravy. Akce, která je organizována pod záštitou významných politických osobností, přilákala mnoho účastníků z řad podnikatelů a odborníků.

Program konference zahrnuje tři hlavní tematické bloky zaměřené na mezinárodní spolupráci a aktuální politicko-ekonomické otázky. Úvodní část s názvem „Význam zapojení Česka, Polska a Slovenska do nadnárodních vojensko-politických a ekonomických struktur v souvislosti s výročím vstupu do NATO a EU“ přivítá hosty z řad politiků a odborníků, mezi nimiž budou například doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc., předseda představenstva ČPOK, Ing. Josef Bělica, MBA, hejtman Moravskoslezského kraje, a Jan Dohnal, primátor města Ostrava. Významnou částí programu bude zdravice Jerzyho Buzka, bývalého polského premiéra a předsedy Evropského parlamentu, a videopřenos paní Věry Jourové, místopředsedkyně Evropské komise.

Druhá část konference se zaměří na „Význam aktivní účasti Česka, Polska a Slovenska při vyjednávání ukončení vojenského konfliktu na Ukrajině“, kde vystoupí zástupci Akademie WSB a Maršalkovského úřadu Slezského a Opolského vojvodství. Témata přednášek zahrnují dohodu o trojstranné spolupráci mezi Slezským vojvodstvím, Žilinským samosprávnym krajem a Moravskoslezským krajem.

Třetí část se bude věnovat „Společnému postupu Česka, Polska a Slovenska při řízení a zvládání migrační krize a možnostem připojení se k obnově Ukrajiny“. Přednášející budou například Roman Dryps, ředitel Operačního centra obchodního poradenství Polsko-ukrajinské obchodní komory, a doc. Ing. Marian Piecha Ph.D., LL.M., vrchní ředitel Sekce fondů EU.

Konference bude zakončena diskusí hostů a oficiálním ukončením předsedou představenstva ČPOK, doc. Ing. Jiřím Cieńciałou. Odpoledne se účastníci přesunou do zahrady Generálního konzulátu PR v Ostravě na B2B a B2G setkání podnikatelů.

Akce se koná pod záštitou premiéra České republiky Petra Fialy, ministra životního prostředí Petra Hladíka a předsedkyně Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinové.

Text: redakce

Ilustrační foto z předchozích ročníků: www.gov.pl/photo

RELATED ARTICLES