Pondělí, 24 června, 2024

Jak rozvíjet vzájemný mentoring mezi členy ve velké skupině?

V pondělí 5. února 2024 se v Clubhausu v CTParku konalo další setkání Patriotů MSK, zaměřené na rozvoj vzájemného mentorství mezi jejími členy.


Hlavním bodem programu byla diskuse zaměřená na tuto otázku: Jak rozvíjet vzájemný mentoring mezi cca 150 členy v komunitě Patriotů MSK a vytěžit z ní maximální potenciál?


Setkání otevřelo prostor pro přímou výměnu zkušeností a nápadů na zlepšení interní komunikace a vzájemné podpory. Bylo vyzdvihnuto, že pro další růst a posílení skupiny je klíčové pokračovat ve vzájemné spolupráci. Účastníci vyjádřili přání dále rozvíjet mentorství a podporovat vznik nových iniciativ zaměřených na sdílení znalostí a zkušeností. Několik členů ovšem podotklo, že namísto mentoringu či konzultace by se daly sešlosti nazývat méně formálními názvy, např. Na kávičku, Na prosecco apod.

V diskuzi mimo jiné opětovně zaznívalo, že je důležité budovat mezi členy vzájemnou důvěru. Tedy neustupovat a organizovat pravidelné networkingové akce a workshopy, které posílí vazby mezi členy a umožní jim tak sdílet své zkušenosti a znalosti.

Jaké další postřehy zazněly? Např. zorganizovat tzv. „skill-sharing“ session, kde členové mohou představit to, v čem excelují, a nabídnout své rady ostatním.

A co si z pondělního setkání odnáší spoluzakladatel Patriotů MSK Tomáš Buchwaldek?

  • 💡 Změna terminologie pro mentoring: Přestat mentoring nazývat „mentoringem“ a místo toho používat pojmy jako „Na kávu“, „Setkání u prosecca“ nebo „krátká konzultace“. Proč? Cílem je snížit případné bariéry, které mohou pociťovat vůči formálnějšímu pojmu mentoring, neboť ne každý je ,,opravdovým“ mentorem.
  • 💡 Změna přístupu ke sdílení úspěchů: Místo dotazování na „v čem jste dobří, jaký máte talent?“ preferovat otázky jako „co máte za sebou, co se vám povedlo?, čím jste si prošli?“ Proč? Ne každý se rád chválí. Tím se mohou členové zbavit ostychu a budu ve větším souladu sdílet své úspěchy a případně tak pomoct ostatním členům ve sdílení překonaných výzev.
  • 💡 Vytvoření adaptačního manuálu: Sestavit manuál pro všechny členy, který bude obsahovat rady, jak správně pokládat otázky, jak vytvářet tzv. (deeptalks) a jak otevřeně komunikovat. Proč? Tento krok má za úkol usnadnit novým i stávajícím členům zapojení do komunity, posílit jejich komunikační dovednosti a podpořit vytváření smysluplných vztahů.
  • 💡 Zvýšit neformálnost setkání, aby byla přístupnější a méně vypadala jako oficiální schůzky.

Děkujeme, Patrioti MSK, za další inspirativní akci! Těšíme se na příště.

RELATED ARTICLES