Pondělí, 4 března, 2024

Automobilový průmysl jako jedna ze strategických domén specializace v Moravskoslezském kraji 

Procházíme jedním z nejkomplikovanějších období v historii autoprůmyslu v ČR. Po covidové krizi se projevily vlivy narušených dodavatelských řetězců v globálním měřítku, dlouhodobě jsme se potýkali s nedostatkem klíčových elektronických komponentů, prudce vzrostla cena energií a materiálů, negativní vlivy měly válečné konflikty v Evropě i ve světě, vzrostla inflace, zvýšila se míra nejistoty a stará zažitá paradigmata přestávají platit. Přes to všechno si autoprůmysl v ČR podržel svoji konkurenceschopnost, adaptoval se na nové podmínky a dokázal svoji odolnost a zaměření na budoucí rozvoj v celosvětové konkurenci.

Dovolte mi připomenout několik statistických údajů o významu automobilového průmyslu pro ČR a pro Moravskoslezský kraj. Celý zpracovatelský průmysl ČR tvoří 21 % HDP, autoprůmysl má významný podíl ve výši 9 % HDP ČR.  Z autoprůmyslu pochází 1/3 všech investic do výzkumu a vývoje v průmyslu, robotické technologie používá 1/2 firem, 2/3 firem mají v různé míře zavedeny automatizované technologie výroby a stejný je podíl firem s vlastním výzkumem a vývojem výrobků. Podíl VaV pracovníků je 7 % z celkového počtu zaměstnanců v autoprůmyslu. V tomto smyslu se dá konstatovat, že autoprůmysl není „montovnou“, jak se někdy a někde říká, ale už nyní z velké části „mozkovnou“. Autoprůmysl v ČR zaměstnává přímo 180 tisíc pracovníků a včetně navazujících oborů dává práci 500 tisícům lidí.  V našem kraji působí v autoprůmyslu 88 firem a 34 tisíc pracovníků.

Můžeme být právem hrdí na špičkové prvovýrobce (OEM) v našem kraji – Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích a Tatra Trucks a.s. v Kopřivnici. Máme mnoho skvělých dodavatelů komponent a systémů pro autoprůmysl na všech úrovních dodavatelských řetězců (od T-1 až po T-3). Zejména T-1 dodavatelé v kraji vybudovali excelentní výzkumně vývojová centra s evropskou i celosvětovou působností (např. Vitesco Technologies, Brose, Brano, Hella Forvia, Magna, Hanon, Plastic Omnium a mnoho jiných). Své vývojové středisko má v Ostravě OEM Porsche Engineering. Skupina VW Group velmi oceňuje schopnosti a agilitu českých konstruktérů, techniků a softwarových inženýrů.  Co je velmi potěšitelné, v kraji se vyvíjejí a vyrábějí výrobky pro všechny druhy pohonu vozidel, od klasických spalovacích technologií přes bateriové a hybridní pohony až po vodíkové technologie pohonu vozidel. Autoprůmysl je velmi strukturovaným a standardizovaným odvětvím – vysoce oceňuje týmovou práci, agilitu a kreativitu všech pracovníků firem od operátorů na výrobních linkách, přes obslužné a administrativní provozy, až po výborné konstruktéry, vývojáře a programátory. Jim všem patří dík za to, jak vyspělý autoprůmysl v kraji máme.

Je jen dobře, že krajské státní a zastupitelské orgány rozeznávají důležitost autoprůmyslu a podporují jeho dlouhodobý rozvoj. Sektor „Automotive“ je jednou z 5 domén specializace v Regionální inovační strategii kraje. Vážíme si rozvoje inovačního ekosystému v kraji a výborné spolupráce se středními a vysokými školami a jejich podílu na výchově nové generace techniků nejen pro autoprůmysl (za všechny jmenujme alespoň VŠB-TUO a MTA-Moravskoslezskou technologickou akademii). Firmy také úzce spolupracují na VaV úkolech s VŠB-TUO, která se mj. podílí na vývoji autonomních vozidel, uplatnění robotiky, senzoriky a obecně digitální transformace řízení výroby.

Vše, co v kraji děláme, není možné bez lidí, bez vzdělaných a aktivních pracovníků s kompetencemi, které vyžaduje doba. Zvyšování a rozšiřování znalostí a dovedností je předmětem krajského strategického projektu Trautom, kde jsou pod vedením MS Paktu vypracovány plány školení, nástroje a metodiky pro „reskilling“ a „upskilling“ pracovníků ve 3 klíčových odvětvích v kraji – energetice, ocelářství a autoprůmyslu. Do budoucna se můžeme dívat s optimismem, ale také s vědomím, že nová „doba elektromobilní“ rozdala nové karty a jen tvrdá práce, agilita a soudržnost nám přinese úspěch v celosvětové konkurenci.

Na mnohých z výše uvedených aktivit se aktivně podílí Moravskoslezský automobilový klastr jako sdružení 92 firem a institucí v oboru automotive, nebo podporujících tento obor. Působíme jako integrátor a zprostředkovatel znalostí a vědomostí zejména pro malé a střední firmy, aktivně spolupracujeme s vysokými a středními školami, zaměřujeme se na podporu konkurenceschopnosti firem v regionu a podílíme se jako partner na transformačních projektech v kraji, ČR i EU.

Libor Dobeš, výkonný ředitel Moravskoslezského automobilového klastru

Celé úvodní slovo k rubrice Investoři ze sekce automotive v MSK naleznete v magazínu POSITIV Business & Style 4/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES