Pátek, 12 dubna, 2024

Pod společnou značkou Clementas Medela byl poklepán základní kámen nového domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby v Příboře

Společnost Trifid Beta, s.r.o., zahájila přípravné práce na staveništi pro výstavbu Domu se zvláštním režimem na ulici Masarykově č.p. 586 v Příboře, který bude provozovat společnost Clementas Medela z. ú. Tento objekt včetně pozemků odkoupila společnost od města v roce 2021 v hodnotě 6 050 000 Kč včetně DPH. Pokud bude stavba probíhat podle plánu, tak zde nalezne v příštím roce svůj nový domov 89 klientů.

Tento významný projekt je dlouhodobě plánován a podporován městem jako součást rozvoje pobytových sociálních služeb.

S narůstajícím průměrným věkem obyvatel Příbora a zvyšujícím se počtem jedinců neschopných samostatného zajištění základních životních potřeb je výstavba Domu se zvláštním režimem nezbytná. Očekává se, že celková doba realizace tohoto projektu bude 13 měsíců.

Během přípravných prací na staveništi mohou nastat drobná dopravní omezení. Hlavní dopravní zátěž, spojená s výkopovými pracemi a navážením stavebního materiálu, se předpokládá během prvního měsíce od předání staveniště.

Společně, s projektem výstavby Domova se zvláštním režimem, bude probíhat výstavba přístupové místní komunikace, která zlepší dopravní obslužnost objektu a zároveň umožní přístup do přilehlé zahrádkové osady. Městský úřad plánuje realizaci této investiční akce na podzim letošního roku.

Zdroj: TZ Příbor

RELATED ARTICLES