Sobota, 2 března, 2024

Ostravský Skyscraper – věžový dům na Ostrčilově ulici hledá investora

V úterý 5. 12. se se uskutečnila prohlídka věžového domu na Ostrčilově ulici se zájemci o jeho koupi. Komplexní návrh rekonstrukce věžového domu potvrdil technické možnosti přestavby objektu a zároveň přinesl řešení, které zachová výšku budovy a současně do území vnese zcela nový prvek – atraktivní bydlení v centru města, kavárnu s vyhlídkou a komerční prostory v parteru.

Návrh zpracovalo studio AI – DESIGN architektky Evy Jiřičné a architekta Petra Vágnera. Vzniknout zde má 76 bytů se přibližně 170 parkovacími místy. S výstavbou parkovacího domu se počítá na stávajícím parkovišti. Upraven by měl být také veřejný prostor okolo věžového domu.

Mrakodrap je nezbytné odstrojit na pouhý skelet, demontovat závadné azbestové panely a přistavět nové komunikační jádro – subtilní tubus se schodištěm a výtahy, aby dům v budoucnu splňoval všechny požární normy. Původně dvaadvacetipatrový objekt bude díky tomuto řešení možné dokonce navýšit o jedno patro, ve kterém by byla kavárna s terasou a atraktivní vyhlídkou na Ostravu.

Většinu objektu tvoří 76 nově navržených bytů různých velikostí od 1+kk po exkluzivní mezonetové byty v horních patrech. Aby byty i při nízké světlé výšce podlaží působily prostorně a vzdušně, počítá návrh s celoprosklenými okny a rozšířením o balkóny se zelení. Parter budovy bude možné využít pro komerční prostory o celkové rozloze 135 m², dále tam bude recepce a lobby. Objekt bude nově bezbariérový, přirozeně napojený na okolní terén.

Zastupitelstvo města dne 18.10.2023 rozhodlo o záměru prodat věžový dům. Nabídky můžete posílat do 31.1.2024 do 12 hodin písemnou formou na Magistrát města Ostravy, odbor majetku, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. V případě zájmu kontaktujte invest@ostrava.cz. Další přílohy naleznete ZDE (heslo: Mrakodrap2023).

„Po celém světě najdeme poválečné budovy postavené s nejlepším úmyslem a nejlepší dosažitelnou technologií pro potřeby své doby. Mnohé z nich ukončily svou užitečnou roli, a ačkoli jejich konstrukčně stavební stav je pořád v akceptovatelném stavu, podmínky na bydlení a kvalita vnějších fasád neodpovídají dnešním požadavkům. Otázka jejich budoucnosti závisí na zvážení různých možností. Naším úkolem bylo studovat potenciál existujícího bloku jako pokračování původní ideje – bydlení ve výškových budovách s ohledem na dnešní požadavky na kvalitu, existující regulace, ekologii a životní prostředí. Ve spolupráci s odborníky z různých profesí jsme zpracovali návrh, který jsme předložili k diskuzi,“ uvedla architektka Eva Jiřičná.

S navrženým řešením souhlasili hasiči i spolupracující statici, z jejichž pohledu je stav budovy dobrý. Aby se přesto vyloučily všechny pochybnosti, probíhá aktuálně monitoring kmitání a deformací, jehož výsledky budou využity pro další přípravu projektu.

„Změna „tváře“ takto významné ostravské dominanty je citlivá věc, nehledě na to, že je v kontextu dalších budov a sídliště Jindřiška. V diskusi padlo mnoho protinázorů, především právě kvůli výrazné změně architektury budovy, a jde samozřejmě o naprosto relevantní připomínky. Je však nutno brát v úvahu i to, že nový vzhled do velké míry vychází z navržených funkčních a technických řešení, díky kterým lze tuto budovu o její stávající výšce zachránit. Jsem rád za tu možnost vyměnit si s odborníky argumenty,“ doplnil ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) Ondřej Vysloužil.

Ostravský mrakodrap v Ostrčilově ulici je už od roku 2013 kvůli technickým problémům prázdný. Ač je ve špatném technickém stavu a jeho rekonstrukce bude náročná, rozhodlo vedení města objekt nebourat, aby se zachovala jedna z unikátních dominant města vysoká 64 metrů. Vyšší jsou pouze věž Nové radnice a Bolt Tower v Dolních Vítkovicích, vybudovaný z vysoké pece.

Objekt byl postaven podle návrhu Jana Slezáka v tzv. pozdním internacionálním stylu v letech 1965 až 1968 jako součást sídliště Jindřiška jako tzn. experimentální projekt. Původně byl zamýšlen jako obytný dům, k tomuto účelu se však využíval jen pár let právě z důvodu technických problémů, v sedmdesátých letech minulého století se přestavěl na kancelářský objekt. Má téměř čtvercový půdorys a plně prosklený parter.

Vedení Ostravy se dlouhodobě snaží vytvořit městský svět jinak a s novou energií jak se mu to daří? Přečtěte si rozhovor s Hanou Tichánkovou nejen o strategických ambicích a konkrétních projektech Ostravy.

Zdroj: investinostrava.cz, aidesign.cz, redakce

Foto: aidesign.cz

RELATED ARTICLES