Sobota, 22 června, 2024

Chránit vzácnou vážku, husu polní nebo třeba želvu bahenní pomůže zrevitalizovaný rybník Štěpán

Kompletní revitalizace rybníka Štěpán podpoří biodiverzitu této přírodní rezervace, která byla zařazena mezi evropsky významné lokality NATURA 2000. Rozsáhlý projekt za více než 36 milionů korun financoval Moravskoslezský kraj z evropských zdrojů. Rybník a jeho okolí je teď atraktivnější, také významně napomůže zadržování vody v krajině. Navíc se zde otestuje v rámci republiky unikátní způsob ochrany ptačích hnízd před predátory.

„Rybník Štěpán se za poslední   roky výrazně proměnil. Hlavně kvůli nedostatku srážek ubývalo volné vodní hladiny, břehy zarůstaly, zhoršovaly se podmínky pro hnízdění ptáků, ubývalo ryb, také se ztrácela rozmanitost, protože některé rostlinné druhy ustoupily těm dominantnějším. Tento proces je sice přirozený, ale z rybníka se postupně stával mokřad, a tak odborníci doporučili rozsáhlou revitalizaci, která ze Štěpána a jeho okolí opět vytvoří cenný biotop pro obojživelníky, vážky nebo vodní ptáky,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdeňka Němečková Crkvenjaš a upozornila, že stavebním pracím předcházely detailní přírodovědné průzkumy a během celé stavby probíhaly záchranné transfery živočichů a biologický dozor.

Celý projekt spočíval v odtěžení sedimentů, z jejich části byly vymodelovány dva nové ostrovy pro hnízdění ptáků nebo také želvy bahenní, která se v této oblasti přirozeně vyskytuje. Upraveny byly břehy rybníka, v jeho bezprostřední blízkosti byly vyhloubeny tůně. Obnovená volná vodní hladina má nyní plochu 15 hektarů. „Celá revitalizace byla provedena velmi citlivě, nezasahovalo se do některých pobřežních zón, nedotčená zůstala i celá třetina rozlohy rákosin a ostřicových porostů. Přírodní rezervace ovšem pokračuje i za železničními kolejemi, kde už rybník zaniknul a nahradila ho rozsáhlá rákosina přecházející do vlhkých luk. Tento druhově chudý porost se díky odstranění svrchní vrstvy půdy a pravidelnému kosení brzy přemění na pcháčové a ostřicové louky, kde by se mohl rozšířit i vzácný vstavač májový,“ řekla krajská radní Zdeňka Němečková Crkvenjaš a dodala, že v nejvlhčích místech zde byla vyhloubena soustava 13 malých tůní a 2 další větší tůně pro obojživelníky a bezobratlé.

Součástí projektu bylo i opatření, které má zabránit ničení ptačích snůšek divokými prasaty. Průzkumy před začátkem prací totiž ukázaly, že divoká prasata skutečně hnízda ptáků ničí.  Proto byla na tři stávající i dva nové ostrovy instalována oplocení z gabionových sítí. Díky vytvořeným otvorům jsou průchodná pro ptáky, ale zabrání predátorům dostat se k hnízdům s vajíčky. Toto antipredační opatření je v rámci republiky unikátní a jeho funkčnost bude sledována a vyhodnocována. Úspěšnost revitalizace bude posuzovat také monitoring rostlin a živočichů. Už v letošní sezóně bylo zaznamenáno hnízdění husy polní, výskyt motáka pochopa, hohola severního, volavky popelavé, lysky černé, labutě velké a vzácné husy polní. Vyskytuje se zde už také vzácná vážka jasnoskvrnná.

„Revitalizace rybníka Štěpán stála 36,2 milionu korun. Tyto peníze se nám podařilo získat z evropských zdrojů, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Jde nám nejen o to pečovat o životní prostředí, chránit ohrožené druhy rostlin a živočichů nebo přispět k zadržování vody v krajině. Chceme také zvyšovat atraktivitu našeho regionu. Kolem jednoho z břehů rybníka vede cyklotrasa, věřím, že se proměna jejího okolí bude lidem líbit. Rád bych upozornil, že se jedná o významnou lokalitu, která je součástí evropské soustavy NATURA 2000, a tak by zde výletníci měli respektovat pravidla, jak se v takové rezervaci chovat. Platí zde zákaz koupání, přikrmování zvířat, trhání rostlin, také by zde měl být klid. Všem za dodržování těchto snadných zásad děkuji,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a doplnil, že z evropských peněz byly v minulosti revitalizovány i jiné oblasti na území Moravskoslezského kraje, například Kozmické ptačí louky, přírodní rezervace Bažantula v Poodří, historická alej hukvaldské obory, část zámeckého parku Šilheřovice nebo například revitalizace přírodní památky Stará řeka na Karvinsku.

Video z dronu zachycující aktuální stav rybníka.

Zdroj: TZ MSK

RELATED ARTICLES