Středa, 24 dubna, 2024

Inovace a vývoj v srdci malých a středních firem

Ve čtvrtek 21. 3. 2024 se v prostorách nového coworku Clubco Ostrava uskutečnila inspirující členská akce Patriotů MSK, zaměřená na inovace a vývoj v malých a středních firmách.

Zkušení podnikatelé, Monika Drobná a Miroslav Kaděra, byli hlavními hvězdami večera. Představili řadu konkrétních případů a know-how v řízení inovací, poskytující účastníkům pořádnou dávku inspirace. Monika Drobná převzala po 18 letech práce v Komerční bance, kde se věnovala inovacím, rodinnou firmu na výrobu zdravotních pomůcek. Sdílela své zkušenosti s překonáváním bariér v hledání zdrojů na výzkum a vývoj a s implementací přístupu k inovacím z velké firmy do malé firmy, což oživila vzpomínkou na skeptický postoj: „Ale nám to takhle funguje už 20 let!“ což vyvolalo smích mezi přítomnými.

Miroslav Kaděra, zakladatel a spolumajitel softwarové firmy ITIXO, se podělil o své zkušenosti, jak inovace pomohly jeho firmě překonat složitá období a jak inovativně produktivizovali pořádání konference. Uvedl, že ti, kteří inovují kontinuálně a před tím, než přijde krize, většinou krizi přežijí.

Během panelové diskuse se objevily další zajímavé postřehy, jako například skeptické názory některých tradičních podnikatelů: „Neee, my na to máme oko a taky lidi. Nepotřebujeme novoty. Stejně to jinak dělat nejde…“ což vyvolalo diskuzi o důležitosti adaptace a inovací také v tradičních oborech.

Akce zdůraznila, že inovace a vývoj rozhodně nejsou určeny jen velkým firmám s bohatým rozpočtem, ale mohou – a měly by být – součástí každé malé a střední firmy. Zvláště složité je zavádění inovací na začátku, kdy je nutné ukázat, že má smysl investovat do změn a že pracovníci, jejichž úlohy se automatizují, nebudou z firmy vyřazeni, ale naopak se mohou těšit na zajímavější a hodnotnější práci.

Akce Patriotů MSK opět dokázala, že inovace a adaptabilita jsou klíčové pro úspěch a růst nejen ve velkých, ale zejména v malých a středních firmách. Diskuse a sdílené příběhy účastníků zdůraznily, že přijetí nových technologií a metod může být významným krokem k prosperitě a odolnosti v nejistých časech.

  • 📣 Inovování je hlavně o komunikaci se zainteresovanými stranami. Inovativní firmy do procesů vtahují zaměstnance i uživatele a přímo je zapojují do uvažování nad službou.
  • 💡 Jasně, že krize vedou k inovacím, ale je to i naopak: Firmy, které kontinuálně inovují, většinou krize přežijí.
  • 🔁 Rizika inovací nejlépe snížíme iterováním drobných změn. Nejlepší je začít s těmi, které mají rychlý pozitivní dopad na práci zaměstnanců.
  • 🚪 Dveře inovacím otevírá malý, rychlý, lo-fi prototyp, ne pěkná vizualizace nebo vymazlená prezentace.
  • ✋ Nové a na technologiích založené obory se někdy cítí tak sebevědomě a moderně, až samy přestanou inovovat. Pozor na to.
  • ❌ Rezistence zaměstnanců vůči inovacím je obvyklá a můžeme ji řešit. Nejlepší osobní berličkou je lenost: Zaměstnance přesvědčí, že budou mít prostě méně práce.
  • 💙 Čím více srdcařů a mladých lidí ve firmě máme, tím více jsou týmy zapálené k inovacím.
  • 🗓️ Produktivizovat se dá skoro všechno. I pořádání konference.

Text: redakce

RELATED ARTICLES