Sobota, 20 července, 2024

Gustav Kotajný: Polsko nás ekonomicky předběhlo, máme se co učit

Gustav Kotajný, ředitel pro rozvoj a strategii společnosti KOMA a zakladatel rodinné farmy Koňákov, nám poskytl rozhovor během XXX. setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky. S více než pětadvacetiletou zkušeností v představenstvu Česko-polské obchodní komory a bohatými zkušenostmi z průmyslového sektoru i zemědělství, nám nabídl své cenné postřehy na ekonomický vývoj v obou zemích.

Pane Kotajný, můžete zhodnotit své působení v Česko-polské obchodní komoře za posledních pětadvacet let?

Jsem Těšínák a k Polsku jsem měl vždycky blízko, obchod mezi našimi zeměmi běžel i v dobách, kdy byly hranice zavřené. Bylo zajímavé sledovat čtyřicet let mého aktivního života, během kterých se Polsko výrazně změnilo. Když jsem začínal v komoře, Polsko bylo chudobnější zemí, ale dnes je ekonomickým tygrem Evropy. Do komory mě pozval Jirka Cieńciała, bývalý generální ředitel Třineckých železáren, a viděl jsem v tom smysl – dělat něco navíc a přispívat k rozvoji našeho kraje a obchodních vztahů.

V čem se liší český a polský přístup k podnikání a ekonomice?

My Češi jsme švejkovský národ, často se řídíme heslem „všechno nějak dopadne“. Poláci jsou naopak velmi pragmatičtí a efektivní v obchodu. Investovali obrovské peníze do infrastruktury, průmyslu a zemědělství, což jim přináší dlouhodobý ekonomický růst. Poláci využívají své kontakty v zahraničí, mají lepší jazykové znalosti a umí lépe využít evropské dotace. To jsou věci, ve kterých bychom se od nich měli učit.

Jaký význam měla setkání podnikatelů v rámci Česko-polské obchodní komory?

Setkání podnikatelů měla a stále mají obrovský význam. Během nich se rodí nové obchodní příležitosti a probíhají B2B setkání, která často vedou k dlouhodobým obchodním vztahům. Byla to a stále je klíčová platforma pro rozvoj obchodních vztahů mezi českými a polskými firmami. Je fascinující sledovat, jak Poláci dokážou efektivně využívat českou techniku a know-how k rozvoji svého průmyslu.

Jak hodnotíte současnou situaci v průmyslu a zemědělství v České republice?

V České republice máme problém s byrokracií a nedostatečnou podporou průmyslu a zemědělství. Zatímco Poláci využívají evropské dotace efektivně a investují do konkrétních projektů, u nás často peníze končí v měkkých projektech bez dlouhodobého přínosu. Potřebujeme strategii, která podpoří průmysl a zemědělství, a zároveň se musíme zbavit nadměrné byrokracie, která brzdí rozvoj.

Můžete nám říct více o své rodinné farmě a inovacích v zemědělství?

Na naší farmě Koňákov jsem se vždy snažil být inovátorem. Měli jsme plán vybudovat nejmenší bioplynovou stanici, která by fungovala na bioplyn z kravského hnoje, ale nakonec jsme projekt nezrealizovali kvůli změnám v legislativě a problémům s připojením k síti. Přesto jsme na farmě energeticky soběstační díky fotovoltaickým panelům a větrným turbínám. Vytápíme dřevem a máme vlastní teplárenskou síť. Věřím, že soběstačnost a inovace jsou klíčem k udržitelnému zemědělství.

S jakými hlavními výzvami se dnes podle vás čeští podnikatelé potýkají?

Hlavní výzvou je nestabilní legislativa a již zmíněná náročná byrokracie. Podmínky pro podnikání se neustále mění, což je obrovský problém, zejména pro malé a střední podniky. Musíme se také vypořádat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a ztrátou technického know-how, které dříve bylo naší silnou stránkou. Potřebujeme strategii, která podpoří průmysl, vzdělávání a inovace, abychom mohli konkurovat na globálním trhu.

Co byste doporučil mladým podnikatelům, kteří začínají v současném ekonomickém prostředí?

Mladým podnikatelům bych doporučil, aby se nebáli inovací a investovali do svého vzdělání a technických dovedností. Musí být připraveni čelit jak oné byrokracii a nestabilním podmínkám, ale zároveň by měli hledat příležitosti v zahraničí a učit se od úspěšných zahraničních podnikatelů. Je důležité mít dlouhodobou vizi a být odhodlaný ji naplnit, i když cesta nebude vždy snadná.

Pane Kotajný, děkujeme Vám za rozhovor.

Autor: Josef Nudera, redakce POSITIV Business & Style

RELATED ARTICLES