Pondělí, 22 července, 2024

Generativní AI a foundation modely jako jeden z hlavních trendů dle Accenture Tech Vision. Budou mít vliv i na internetové vyhledávače

Studie Tech Vision 2023, vydaná společností Accenture, identifikuje technologické trendy, které nejvíce ovlivní podnikání v následujících několika letech. Jako klíčové identifikuje především dva trendy – generativní AI a foundation modely.

Příchod chatbotů jako je ChatGPT od OpenAI a řady dalších, které využívají takzvaného generativního AI s velkými jazykovými modely (Large Language Models LLM), je revolucí v pravém slova smyslu, neboť strojové napodobení lidského dialogu s interpretací textu přiblížilo AI široké veřejnosti a změny je již nyní možné pozorovat například na poli internetových vyhledávačů.

„Google je dnes nezpochybnitelně dominantním hráčem mezi vyhledávači, což mu zajišťuje nejen vysoké příjmy z reklam, ale také výhodnou pozici v oblasti sběru a analýzy dat. Nicméně existuje řada jiných vyhledávačů, jako například Bing nebo DuckDuckGo, které se snaží Googlu konkurovat,“ říká Marián Lojka, S&C Applied Intelligence Capability Lead pro region střední Evropy, Accenture. „Pokud by se jim podařilo získat více uživatelů, mohlo by to vést ke ztrátě podílu Googlu na trhu. Pokud se Google nebude schopen rychle přizpůsobit novým trendům a technologiím, mohlo by to rozhodně ovlivnit jeho pozici. Musí na tom tedy pracovat. S ohledem na současnou pozici Googlu na trhu a jeho schopnosti se rychle přizpůsobovat je ale velmi nepravděpodobné, že by se v nejbližší době dostal do situace, kdy by ztratil svoji dominantní pozici,“ dodává. 

V uplynulých 6 letech letech prošla umělá inteligence velice rychlým vývojem

Vznik tzv. “základních modelů” – obrovských modelů předtrénovaných na velkém množství veřejně dostupných dat, které hravě zvládají vykonat řadu úkonů bez toho, aby pro každý z nich musely být specificky trénovány – může firmám přinést spoustu nových příležitostí. Přestože vytvoření takovéhoto modelu může stát až stovky miliony dolarů, lze jej bez omezení dále upravovat pro automatizaci širokého spektra úloh. Tyto modely mohou organizace přizpůsobit specifickým úlohám v rámci své organizace a rovněž je využít k experimentování a mnohem snazšímu a levnějšímu vytváření nových aplikací.

Určení správné role základních modelů v organizaci je proto velmi důležité a rozhodnutí o tom, kde a jak se modely nasadí, jaké problémy budou řešit či jak je budou řešit, mohou být zásadním diferenciátorem, který organizace odliší od jejich konkurence. 

Z vydané studie také vyplývá, že hlavní přínosy, které vedoucí pracovníci firem očekávají od využívání tzv. foundation modelů, je zrychlení inovací (63 %) a zlepšení zákaznické zkušenosti (59 %). Zaměstnanci řady firem již používají generativní AI chatboty nebo programy natrénované na veřejně dostupném obsahu. Příkladem je například model ChatGPT a jeho tréninkový data set o velikosti téměř 600GB, který obsahuje textové informace z webu, knih a jiných veřejných zdrojů. K natrénování svého vlastního chatbota mohou firmy použít i obsah, který není veřejně dostupný a je firemním duševním vlastnictvím. Takovýto digitální asistent, který je natrénován speciálně pro konkrétní práci a má dokonalý přehled o již vytvořeném firemním obsahu, bude pro zaměstnance vítaným pomocníkem pro zvýšení produktivity nebo k tvorbě nových zajímavých služeb a produktů.

„Je obtížné odhadnout, jak se nástroje s umělou inteligencí vyvinou v příštích 5-10 letech, protože technologický vývoj je rychlý a nevyzpytatelný. Nicméně, existují některé trendy, které by mohly být důležité pro budoucnost AI. Jedním z nich je rozšíření využití AI v oblastech jako jsou zdravotnictví, doprava, energetika, výroba a další odvětví. Díky AI by zde mohlo dojít ke zlepšení efektivity a rychlosti výrobních a provozních procesů. Také lze očekávat větší propojení nástrojů s AI s rozšířenou realitou a virtuálními asistenty, což povede ke vzniku nových způsobů interakce mezi člověkem a strojem,“ uzavírá Lojka z Accenture.

Zdroj: pressroom.aspen.pr

RELATED ARTICLES