Pondělí, 22 července, 2024

Firmy šetří s energií. Pomáhají tím i státu plnit cíle energetických úspor

Loňské vysoké ceny energie a nejistota ohledně jejich budoucího vývoje v důsledku ruské invaze na Ukrajinu podporují u firem snahu s energií šetřit. Do svých provozů instalují obnovitelné zdroje energie, úsporné osvětlení či vytápění, nebo mění stávající technologie za novější a úspornější. S jejich zaváděním podnikům pomáhají i některé dotační programy od Ministerstva průmyslu a obchodu a Státního fondu životního prostředí nebo zvýhodněné úvěry od Národní rozvojové banky.

Ačkoliv plošné a skokové zdražování energie částečně zastavilo zavedení vládního cenového stropu, tak vysoké ceny energie nadále ovlivňují podnikání řady firem. V lednovém průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 136 firmami patřily vysoké ceny energie mezi největší faktory, které firmám ztěžovaly podnikání. I proto se firmy s energií ve svých provozech snaží šetřit. 59 % firem v lednovém průzkumu uvedlo, že plánuje investice do energetických úspor, 39 % podniků pak chtělo investovat do vlastních obnovitelných zdrojů energie.

„Ruský útok na Ukrajinu, s ním související energetická krize a celková situace na trzích v posledních letech firmy i domácnosti přiměla, aby s energií začaly ještě více šetřit. Podobně, jako si lidé do svých domů v loňském roce začali masově pořizovat tepelná čerpadla nebo solární elektrárny, přistoupily k úsporám i firmy. Pro mnohé z nich totiž byly rostoucí ceny energie až likvidační a ohrožovaly jejich samotné fungování. Ne všechny podniky pochopitelně mohou snadno vyměnit stávající technologii za novou a úspornější, případně si na střechy svých hal umístit solární panely. Tam, kde to ale aspoň trochu jde, se podnikatelé snaží nějaká úsporná opatření zavést,“ vysvětluje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PROJEKTY NA ÚSPORY ENERGIE JSOU BĚH NA DLOUHOU TRAŤ

Dva investiční projekty na úsporu energie ve svých podnicích aktuálně realizuje například společnost BONATRANS GROUP, která se zabývá výrobou železničních dvojkolí. První projekt za 122 milionů Kč nahrazuje stávající uhelný zdroj tepla a zároveň přinese využití odpadního tepla z výrobních procesů, konkrétně z karuselové a krokové pece. „Realizačně jde o poměrně komplexní projekt. Přípravná fáze probíhala už od roku 2022, realizace nosné části je plánována na konec roku 2023 a finální dokončení celého projektu během roku 2026. Konkrétně půjde o snížení spotřeby primární energie min. o 10 % a emise CO2 min. o 20 %. Část nákladů je hrazena z programu Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS),“ říká Michal Neumann, provozní ředitel BONATRANS GROUP a.s. a předseda představenstva MS UTILITIES & SERVICES a.s.

Druhá investice společnosti BONATRANS GROUP ve výši 201 milionů Kč spočívá ve vybudování fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 5 MWp. „Výrobou v sesterské společnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s. nahradíme přibližně 5 GWh nakupované elektřiny ročně, získáme tím asi 10% nezávislost a zároveň snížíme emise CO2 o zhruba 2,5 tisíce tun ročně. Tuto investici realizujeme s dotací z Modernizačního fondu RES+. Příprava projektu začala v loňském roce, již letos došlo k zprovoznění 1,8 MWp a na plném výkonu budeme příští rok,“ uzavírá Michal Neumann.

Energeticky úsporná opatření zavedla do většiny svých závodů také společnost Siemens. Konkrétně v trutnovském závodě na výrobu spínací techniky firma instalovala nové LED osvětlení, zařízení na zpětné získávání tepla z kompresorů pro předehřev teplé vody a také frekvenční měniče pro regulaci hydraulického systému vybraných lisů. „Předpokládané úspory monitorujeme pomocí cloudové platformy Siemens – Navigator. Tento nástroj pro energetický management nám umožňuje sledovat vybrané parametry a kontrolovat chod monitorovaných systémů pro dosažení maximálně efektivního provozu instalovaných zařízení. V závodě Trutnov se nám podařilo snížit spotřebu elektrické energie o 28 %, emise CO2 snížit o 35 % a dosáhnout roční úspory přesahující sto tisíc eur. V následujícím období plánujeme využít i další systémy portofolia Siemens pro sledování a snižování spotřeby energií, například Simatic Energy Manager,“ říká Mariana Kellerová, mluvčí společnosti Siemens.

FIRMY MOHOU NA ZAVÁDĚNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR VYUŽÍT I STÁTNÍ PODPORU

To, že jsou firmy zodpovědné a snaží se s energií více šetřit, je dobrou zprávou i pro samotný stát. Podle revidované evropské směrnice totiž musí Česká republika vykazovat více úspor energie, a to jak ve veřejném sektoru, v domácnostech, tak i v průmyslu. Každý úspěšně realizovaný projekt na úsporu energie ve firmách tak může pomoci státu tento cíl plnit. 

Podnikatelé navíc na zavedení energetických úspor můžou využít i některé dotační programy, například výzvu Úspora energie od Agentury pro podnikání a inovace z programu OP TAK, nebo některé výzvy z Modernizačního fondu. Čerpat mohou i zvýhodněné úvěry od Národní rozvojové banky, které banka připravila spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu pro všechny podniky bez rozdílu velikosti. Že je o takovou pomoc mezi firmami zájem, potvrzují i čísla. Například v programu OP TAK podali podnikatelé za necelý rok od jeho vyhlášení přes 400 žádostí o podporu energeticky úsporných projektů za více než 2,2 miliardy korun. 

„Pro firmy je v tomto programu k dispozici celkem 10 miliard korun, možnost podat žádost na podporu energetických úspor tak má ještě řada firem. Od Ministerstva průmyslu a obchodu z dosavadních podaných žádostí víme, že firmy obvykle žádají o podporu menších projektů s průměrnou dotací kolem 6 milionů korun. Čerpat ji chtějí zejména na energetické úspory na lisovací nebo obráběcí technologie, potravinářské chlazení, zateplení budov nebo třeba zpětné získávání tepla,“ dodává Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Podnikatelé kromě toho také stále čekají na vyhlášení výzvy ENERG z Modernizačního fondu pro firmy v Praze, protože podniky z hlavního města nemůžou kvůli podmínkám čerpat podporu z evropských dotací.  

Zdroj: spcr

Ilustrační foto: pixabay.com

RELATED ARTICLES