Středa, 24 dubna, 2024

Skupina ČD loni zlepšila hospodaření o 2 miliardy korun

Konsolidovaný hospodářský výsledek Skupiny ČD před zdaněním dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) činil v loňském roce 396 milionů korun. Hospodaření Skupiny se tak meziročně zlepšilo o dvě miliardy korun. Pozitivní vliv na to měl především návrat cestujících do vlaků. Vedle vnitrostátních dálkových a regionálních linek nastalo i postupné oživení mezinárodní dopravy.

České dráhy, a.s. v loňském roce přepravily 157 milionů zákazníků, to je o 36 milionů více, než v roce předchozím. Přepravní výkon loni dosáhl 7,7 miliard osobokilometrů a průměrná cestovní vzdálenost stoupla na 49 kilometrů, což bylo dokonce více než v předcovidovém roce 2019.

České dráhy loni do provozu uvedly desítky nových vlaků v regionální i dálkové dopravě, celkem za zhruba 9 miliard korun. Do regionů přišly nové jednotky RegioPanter a na linky Západní expres a Krušnohor dopravce nasadil komfortní soupravy InterJet. Obnova vozidlového parku bude pokračovat i letos, kdy České dráhy investují do nových vlaků 11,5 miliardy korun. V krajích začnou jezdit další nové RegioPantery nebo úplná novinka – jednotky RegioFox. Přepravní služby ale komplikují pozdní dodávky nových vozidel a neustálé prodlužování termínů oprav a modernizací prováděných u externích dodavatelů.

K pozitivnímu výsledku SkupinaČD přispěla také nákladní železniční doprava. ČD Cargo, a.s. realizovalo hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 310 mil. Kč a přepravilo 64,2 milionů tun nákladu, tedy o 1,4 mil. tun více v meziročním srovnání. Rostly nejen výkony na tuzemském dopravním trhu, ale především v zahraničí, kde ČD Cargo úspěšně pokračuje v expanzi a prohlubuje tím spolupráci s významnými zákazníky na mezinárodních přepravách.

Podnikatelský plán pro rok 2023 počítá s tím, že se hospodaření mateřských Českých drah bude dále zlepšovat a také u ostatních společností Skupiny ČD bude vývoj hospodaření pokračovat v pozitivním trendu.

Zdroj: LinkedIn Českých drah

Ilustrační foto cd.cz

RELATED ARTICLES