Pondělí, 4 března, 2024

Alexandra Skokanová: Co čeká hypotéky v roce 2024?

Vysoká inflace v uplynulých letech zabrzdila hypoteční trh i obchod s nemovitostmi. Závěr roku 2023 naznačil, že dochází k jejich oživení. Co můžeme očekávat od nového roku 2024?

Vývoj úrokových sazeb bude podporován nejen konkurenčním prostředím mezi bankami, ale také vstřícnými kroky České národní banky. V závěru loňského roku došlo k uvolnění pravidel pro poskytování hypotečních úvěrů. ČNB doporučila neposuzovat ukazatel DSTI (poměr výše úvěru k příjmu žadatele), následně snížila vyhlašovanou úrokovou sazbu, od níž se odvíjí sazby komerčních poskytovatelů.

V novém roce tyto vstřícné kroky pokračují. Byl uvolněn i druhý ukazatel tzv. DTI (poměr splátky úvěru k příjmu žadatele) a dále se očekává pokles centrální úrokové sazby. V platnosti zůstává jen poslední ukazatel – LTV (poměr dluhu k hodnotě nemovitosti) Banky reagují poklesem úrokových sazeb a hypoteční trh se pomalu rozbíhá. Téměř všechny banky již nabízejí úrokové sazby pod 6 %, průměrná sazba se pohybuje kolem 5,5 %. Dá se očekávat, že v průběhu roku se sazby dostanou pod 5 %.

Jak v této situaci pracovat s délkou fixace?

Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Logicky by bylo lepší volit fixaci co nejkratší, aby se dalo rychle reagovat na vývoj trhu. Ovšem s touto eventualitou počítají banky a kratší fixace mají obvykle vyšší úroky. Dlouhodobě jsou nejpříznivější úrokové sazby u pětiletých fixací.  Delší fixaci v současné situaci nemusí dávat smysl.

Výše úrokových sazeb a délky fixace budou zajímat nejen žadatele o nové úvěry, ale také klienty, kterým bude letos končit fixace. V roce 2019 se pohybovaly úroky výrazně níže než ty současné, a tak budou klienti určitě pečlivě zvažovat, co s úvěrem dále. Bude třeba na hypotéku myslet častěji než jen v době otevření refixace úroku. Nastavením nového úrokového období to nemusí skončit.

Do jejich rozhodování může významně vstoupit i novela zákona o spotřebitelském úvěru, která řeší a upravuje nově podmínky pro předčasné splacení hypotečního úvěru. Hlavní změna spočívá v úpravě poplatku za předčasné splacení části nebo celé jistiny úvěru. Dosud má banka právo účtovat pouze administrativní náklady spojené s předčasným splacením. Jedná se obvykle o poplatek v řádech stokorun. Nově zákon stanoví pevné hranice, kdy celkový poplatek za předčasné splacení nesmí přesáhnout celkově 1 % ze splácené jistiny. Touto úpravou se jistě zpřehlední trh a vyjasní podmínky i pro přechod mezi jednotlivými bankami.

Pro klienty, kterým končí v letošním roce fixace je více než jindy důležité, aby se nad budoucností svého úvěru důkladně zamysleli, případně svůj postup konzultovali se svým finančním poradcem s dostatečným časovým předstihem.

Alexandra Skokanová

Autor textu: Alexandra Skokanová, jednatelka společnosti JaS Finance s.r.o.

Ilustrační fotografie vygenerovaná umělou inteligencí

RELATED ARTICLES