Sobota, 13 července, 2024

OKD ušetří výměnou veřejného osvětlení areálu dolu ČSM 70 % elektřiny

Výměnou 460 výbojkových svítidel ve venkovních prostorách dolu ČSM za LED osvětlení uspoří OKD ročně 300 MWh, tedy 70 % současné roční spotřeby veřejného osvětlení areálu, což odpovídá roční spotřebě elektřiny přibližně 150 domácností. Výměna bude dokončena letos v dubnu. V další fázi je v plánu také postupně nahradit několik tisícovek zářivkových a žárovkových osvětlovacích těles v interiérech. Projekt je součástí souboru opatření k omezování negativních vlivů na životní prostředí a snižování energetické náročnosti.

Tento projekt je pokračováním našich snah o trvalé zlepšování účinnosti. Průběžná obměna energeticky neefektivních technologií za nové, energeticky účinnější, nám umožňuje nejen snižovat vlastní energetickou spotřebu, ale také uvolňovat část omezených externích kapacit elektroenergetické distribuční sítě v Moravskoslezském kraji,“ vysvětluje vedoucí elektrifikace povrchu OKD Miroslav Goj.

Do konce dubna vymění OKD ve venkovních prostorách lokalit Sever a Jih dolu ČSM na pět set výbojkových lamp veřejného osvětlení. V dalších fázích pak postupně nahradí několik tisíc svítidel v kancelářích, lampovnách, koupelnách, spojovacích chodbách a na schodištích. V interiérech už se nyní na vybraných místech jako například na dispečinku nebo v části kanceláří instalují svítidla s LED trubicemi na zkoušku, aby se ověřila jejich svítivost, barva světla i vliv na osoby, které v těchto místech pracují.

V první fázi provádíme výměnu veřejného osvětlení, pak přijdou na řadu místa s 24hodinovým provozem svítidel, jako jsou lampovny, schodiště nebo spojovací chodby. Kromě samotné úspory elektřiny je nespornou výhodou také mnohem delší životnost LED svítidel. Přepokládáme, že náklady na výměnu svítidel se nám vrátí do roka a půl,“ dodává Goj. 

OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá v hlubinném dole ČSM s lokalitami Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Ročně vyprodukuje cca 1,3 milionu tun uhlí. OKD má 3300 zaměstnanců. Jediným akcionářem je státní firma PRISKO a.s. 

Zdroj: TZ OKD

RELATED ARTICLES