Středa, 19 června, 2024

Nové výzvy OPD na podporu výstavby plnicích stanic na vodík i pro městské projekty

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu Doprava 2021-2027 (OPD3) výstavbu plnicích stanic na vodík částkou 300 miliónů Kč. Kromě toho vypisuje i další tři výzvy pro metropolitní oblasti a aglomerace na podporu městské dopravní telematiky a rozvoj infrastruktury městské drážní dopravy v celkové hodnotě 22,8 mld. Kč.

Výstavba plnících stanic na vodík

Ministerstvo dopravy vyhlásilo první výzvu OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva, konkrétně budování infrastruktury plnicích stanic na vodík. Alokace na tuto výzvu je 300 milionů Kč. Konečný termín pro předložení žádostí je 31. 1. 2023.

O dotaci v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem prostřednictvím sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, výroba plynu, výroba technických plynů, elektrické instalace, obchod s elektřinou nebo rozvod elektřiny a kteří předloží projekt na vybudování vodíkových plnicích stanic na území České republiky. Maximální míra podpory je 85 %. Předložené žádosti o podporu budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu.

Celkem má Ministerstvo dopravy na opatření pro podporu infrastruktury alternativních paliv v rámci OPD3 vyčleněno 6 mld. Kč. 

Bližší informace o podmínkách podpory naleznete na webu OPD3

Výzvy pro městské projekty

Ministerstvo dopravy vyhlásilo také výzvy pro tzv. metropolitní oblasti a aglomerace. Jedná se o výzvy na podporu městské dopravní telematiky a rozvoj infrastruktury městské drážní dopravy. Výzvy jsou průběžné a budou pro žadatele otevřené až do 30. 6. 2024 a celková výše podpory těchto výzev je 22,8 mld. Kč.

ITS – dopravní telematika

Celkem je v této výzvě žadatelům k dispozici alokace ve výši 1,96 miliardy Kč. Tato výzva je určena pro města s počtem obyvatel větším než 40 tis. 

Hlavními podporovanými aktivitami jsou např.:

  • Rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek).
  • Kompatibilita systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni.
  • Implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat.
  • Pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům.
  • Ostatní výše nespecifikované prvky a aplikace ITS a C-ITS.

Výzva bude pro žadatele zpřístupněna od 8. 12. 2022. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny na webu OPD3

Infrastruktura městské drážní dopravy
Dvě výzvy jsou pak zaměřeny na městské dopravní podniky a připraveno je pro ně 20,8 miliardy Kč. Výzvy mají za cíl podpořit rozvoj a využívání udržitelné dopravy v českých městech. 

Hlavními podporovanými aktivitami jsou např.:

  • Výstavba nových tramvajových nebo trolejbusových tratí, zejména dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit s vysokou hustotou osídlení
  • Komplexní modernizace tramvajových nebo trolejbusových tratí s cílem zvýšit kvalitu přepravy, cestovní rychlost, kapacitu tratě a snížení negativních externalit 
  • Výstavba a rekonstrukce technického zázemí městské drážní dopravy s prokazatelným dopadem na cestující
  • Výstavba nového úseku a technologická modernizace metra

Výzvy budou pro žadatele zpřístupněny od 8. 12. 2022. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou dostupné na webu OPD3. 
ITS – dopravní telematika
Infrastruktura městské drážní dopravy

Více o Operačním programu Doprava 2021-2027 najdete na jeho webových stránkách.

Zdroj: mdcr.cz

RELATED ARTICLES