Pondělí, 24 června, 2024

Jaké dopady má současná a očekávaná situace s cenami energetických vstupů na Vaši společnost?

Ing. Petr Mohelník

Jednatel, výkonný ředitel FERRIT s. r. o. 

Ve Ferritu jsme se naučili za 30 let fungování vnímat každou krizi především jako příležitost. Stejně tomu je i v případě aktuální krize energetické. Samozřejmě i nás se dotýká růst cen energií, ať už přímo či nepřímo v podobě růstu cen vstupního materiálu a služeb. Zásadní existenční ohrožení firmy ale pro nás růst cen energií nepředstavuje. Naopak nás motivoval k zásadním investicím. Naše interní energetická komise už od konce roku 2021 systematicky předkládá jednotlivé investice do výrobních technologií a infrastruktury ve firmě s cílem maximálně snížit jejich energetickou náročnost. Snažíme se využívat naše know-how a vybudované dodavatelské řetězce v zahraničí a naše dceřiná firma Ferrit Energy dnes nabízí realizace fotovoltaických elektráren na klíč. Kolegové z Ferrit Energy také připravují výrazné rozšíření naší stávající fotovoltaické elektrárny, ke které chceme do 3 let připojit kompletní vodíkové hospodářství včetně výroby, skladování, vysokotlakého plnění a prodeje tohoto paliva budoucnosti.

Ing. Kateřina Kupková

Jednatelka Lenzing Biocel Paskov a.s.

Dopady na náš průmysl jsou značné, a to i přesto, že si veškerou elektřinu a teplo potřebné pro výrobu buničiny vyrábíme z vlastních energetických zdrojů. Při výrobě tepla i elektřiny využíváme technologické vedlejší produkty. Více než 99 % elektřiny vyrobené v našem závodě pochází z obnovitelných zdrojů a přebytky elektřiny prodáváme také do sítě. Ceny elektrické energie se však zásadně promítají do cen všech vstupních materiálů. Ať už jde o chemikálie, všechny druhy kovů a podobně. Z čeho máme však největší obavy, je vývoj na trhu s dřívím. Současný stav totiž vede k situaci, že i dřevo používané k dalšímu zpracování, ať už v celulózkách nebo jinde, je používáno ve spalovnách. Je běžné, že obnovitelná surovina, která sloužila k výrobě dalších produktů, se spaluje. Množství tzv. biomasy, která je určena ke spalování a není vhodná pro další zpracovatelské užití, je na trhu nedostatek. A to především při srovnání s minulými roky, kdy se těžilo podstatně více dříví, kvůli působením vlivů kůrovce. Výrobci energetiky tak skupují vyšší kvality dříví a nahrazují jím zelenou štěpku nebo přebudovávají plynové kotle na kotle spalující biomasu. Měli bychom se zamyslet, zda je spalování dříví tou správnou cestou k rozvoji cirkulární a udržitelné ekonomiky.

Arun Rajeevan Krishnan

Jednatel společnosti Vitesco Technologies CZ, s.r.o. – závod Frenštát

Mluvíme zde o zvýšení nákladů které je o 250% vyšší, než jsme očekávali. Také předpokládáme, že tento trend bude nadále pokračovat i do příštího roku. Naštěstí jsme se rozhodli se stát uhlíkově neutrální společností již před energetickou krizí a energetická efektivita je jedním z našich dlouhodobých cílů. V této snaze jsou našimi třemi pilíři fotovoltaické elektrárny (15% naší energie do roku 2024), vylepšení energeticky úsporného vybavení našeho závodu a zařazení AA-hodnocených výrobních zařízení. Postupné vyřazování zemních plynů je naší hlavní cestou k uhlíkově neutralitě. Do roku 2023 nainstalujeme tepelná čerpadla a systémy pro rekuperaci odpadního tepla pro naše pracovní zařízení, což nám pomůže ušetřit při topení. Tyto kroky nám pomáhají zmírnit dodatečné náklady i dnes. Tato energetická krize je požehnání v přestrojení pro uhlíkovou neutralitu.

Ing. et Ing. Adam Liška, MBA

Generální ředitel a předseda představenstva WITKOWITZ ENVI a.s.

Velmi významný. Tak jako každý strojírenský podnik, se i naše společnost potýká v posledních měsících s tímto negativním jevem. Je pravdou, že existují nástroje, kterými můžete společnost od tohoto vlivu částečně ochránit, např. formou energetických doložek již v nabídkách, ve smlouvách, přes krátkou dobu platnosti nabídky, pravidelná a pružná revize ceníků, rychlostí reakce až po fixaci cen energií. Ne vždy je to však možné, jednoduché, ale také i výhodné. V případě naší společnosti, kdy realizujeme dlouhodobé projekty (průmyslové či komunální čistírny odpadních vod), musíme uvažovat v dlouhodobém horizontu a detailně dbát na přípravu veškerých kalkulací, tak abychom dané riziko eliminovali.

Strojírenské podniky jsou i díky tomuto negativnímu vlivu ve stavu takovém, že tam, kde ještě včera dokázaly exportovat, nejsou dnes konkurenceschopnými.

Pavel Lazar

Generální ředitel TATRA TRUCKS

Rostoucí ceny energií mají na Tatru značný dopad a promítají se do koncových cen automobilů pro naše zákazníky. Celková cena elektřiny nám oproti průměru minulého roku zatím stoupla na asi dvojnásobek, cena zemního plynu je aktuálně pětinásobná. I proto naše společnost připravuje projekt solární elektrárny na pozemcích v našem areálu. Ta může dodávat energii do výroby a také pohánět elektrolyzéry na výrobu vodíku, které chceme rovněž vybudovat. V tomto projektu se angažuje skupina PROMET GROUP, akcionář TATRA TRUCKS, a úzce přitom spolupracuje s Moravskoslezským krajem. Jsme přesvědčeni, že se dokážeme s rostoucími cenami energií a energetických komodit vyrovnat. V tomto procesu se staneme energeticky odolnější a technologicky vyspělejší. S tím souvisí i vývoj vozidla s elektromotorem poháněným vodíkovými články, jehož prototyp chceme představit v roce 2023.

Roman Valný

Ředitel výrobního závodu Siemens ve Frenštátě pod Radhoštěm

Rostoucí ceny energií mají vliv i na naši výrobu. Problematikou energetické efektivity se zabýváme dlouhodobě, pomocí pokročilých digitálních technologií analyzujeme a optimalizujeme naše výrobní procesy tak, aby jejich energetická náročnost byla co nejnižší. Dlouhodobě investujeme do nových úspornějších technologií i do vlastních zdrojů energie.  V posledních letech jsme zateplili další budovy, instalovali inteligentní osvětlení, decentralizovali kotelny a vybudovali nové fotovoltaické elektrárny. Významnou roli hraje i využití odpadního tepla z výrobních technologií pro další použití, například ohřev vody nebo vytápění kancelářských prostor. Se současnými cenami energií se nám tyto investice velmi rychle vrací. Navíc se nyní soustředíme na vývoj nových vysoce účinných elektromotorů, které našim zákazníkům dokážou výrazně šetřit elektrickou energii. Myslím si, že současná energetická krize má i edukativní efekt, všichni si nyní více uvědomujeme nutnost energiemi šetřit a neplýtvat.  

Bohuslav Čížek

Ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR

Firmy se snaží zvyšovat produktivitu, snižovat náklady a investovat do úspor energie, kde je to možné. Nárůst je ale tak velký, že musí aspoň částečně promítat zvýšené náklady do cen koncových produktů. Růst cen energie má především na firmy, které k výrobě nutně potřebují velké množství elektřiny či plynu, fatální dopad. Společně s dalšími zástupci zaměstnavatelů proto apelujeme na vládu, aby vysoké ceny energie pomohla řešit.

Podařilo se nám prosadit odpuštění poplatku za podporované zdroje energie v ceně elektřiny od října a vyplacení kompenzací nepřímých nákladů. Firmy postižené vysokou cenou plynu ale na podporu nadále čekají. Svaz průmyslu prosazuje program pomoci podle Dočasného krizového rámce schváleného EU, který cíleně dočasně podrží postižené firmy.

Sandip Biswas

Dočasný Generální ředitel pro hutnictví a těžbu v LIBERTY Steel a investiční ředitel GFG Alliance

Neustále pracujeme na zlepšování udržitelnosti a energetické účinnosti naší výroby, čímž snižujeme náklady i vliv na životního prostředí. Z krátkodobějších opatření jsme za účelem úspory energie zavedli např. důslednou filtraci ochranných olejů do strojů a zařízení, která nám umožní jejich opakované použití, vyměnili jsme 3000 svítidel za nová, úspornější LED svítidla, čímž uspoříme 6 800 MWh za rok, také vypínáme elektřinu u zařízení odprášení v době odstávky výroby, čímž uspoříme desítky kilowatthodin. Nyní se také zaměřujeme na snížení spotřeby zemního plynu až o 13 % oproti předchozímu roku navýšením podílu teplé vsázky na pásové trati. Z dlouhodobého hlediska pracujeme i na snížení naší závislosti na fosilních palivech, a to náhradou stávající technologie výroby oceli za nové hybridní elektrické pece a pomocí obnovitelných zdrojů energie. Tím velmi zásadně snížíme emise uhlíku a omezíme náklady.

Zdroj: redakce

Ilustrační foto pixabay.com

RELATED ARTICLES