Sobota, 2 března, 2024

Green Power Investment – silný partner, o kterého se může kraj opřít

Společnost Green Power Investment s.r.o., (GPI) působí na trhu v oblasti obnovitelných zdrojů se zaměřením na solární energetiku a vodík od roku 2010. V rámci své činnosti zajišťujeme development, projekční práce, výstavbu a provoz fotovoltaických elektráren v zemích Evropské Unie i mimo tyto země. Od svého vzniku máme za sebou projekty o celkovém instalovaném výkonu přes 120 MW. Aktuálně připravujeme několik fotovoltaických parků s celkovým instalovaným výkonem cca 500 MW.

Naším cílem je fotovoltaické parky nejen projektovat a stavět, ale také vlastnit a provozovat. Svou budoucnost ale vidíme nejen v solární energetice. Nechceme jen vyrábět energii a dodávat ji do distribuční sítě – jde nám vždy především o smysluplné řešení v dané lokalitě. Zajímáme se proto i o další příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů, předně o propojení fotovoltaiky s bateriovými úložišti a výrobou a distribucí vodíku. Nabízíme tak fotovoltaiku s větší přidanou hodnotou. Jsme schopni ukládat přebytečnou energii do baterií nebo ji využít pro výrobu vodíku. Pro mnoho investorů je vodík velmi atraktivním tématem a myslíme si, že je jen otázkou času, kdy se četné projekty budou automaticky realizovat buďto s baterií, nebo s vodíkem. 

V současnosti pracujeme na třech projektech, které jsou s vodíkem úzce spojeny. Dva z nich se týkají zeleného vodíku, tedy jde o klasickou výrobu vodíku z fotovoltaické elektrárny. První je velký projekt fotovoltaické elektrárny v Ostravě o výkonu 30 MWh, která bude mít baterii o kapacitě 30 MWh a elektrolyzér o kapacitě 15 MWh s postupným náběhem výroby vodíku dle odbytu. Druhou, menší fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 10 MWp chceme realizovat v příštím roce u Studénky. Zde plánujeme baterii o kapacitě 2 MWh a elektrolyzér s kapacitou 2 MW.

Třetí z projektů je odlišný, protože se zaměřuje na dekarbonizaci v uzavřeném výrobním procesu soukromé společnosti. Realizujeme zde fotovoltaickou elektrárnu v objektu našeho zákazníka, který pracuje se dřevem a v rámci svého výrobního procesu chce dekarbonizovat určité činnosti, převážně dopravu, kterou využívá pro převoz dřeva mezi svými závody. Pro tento účel plánujeme využít vodíkový automobil. Zároveň zde vznikne i určitá rezervní kapacita pro výrobu elektřiny. A protože předmětem podnikání zákazníka je dřevo, které je potřeba sušit, jako vedlejší produkt zde budeme řešit i využití vzniklého tepla nebo stlačený kyslík.

Vodík je pro nás opravdu zásadním tématem. Proto jsme členem Moravskoslezského vodíkového klastru, kde se účastníme aktivit, které Moravskoslezský kraj vyvíjí v pracovních skupinách. Konkrétně jsme součástí pracovní skupiny, která se zabývá dopravou, protože tam směřuje i náš primární záměr. Plánujeme vlastní výrobnu vodíku, který budeme buďto přímo na místě výroby a stlačování i distribuovat, nebo ho budeme zavážet do čerpacích stanic pro kraj nebo město. 

S Moravskoslezským krajem kromě vodíku intenzivně řešíme i zelenou elektřinu, abychom dokázali pokrýt krajskou spotřebu. Moravskoslezský kraj nám významně pomáhá se získáváním volných ploch pro stavbu fotovoltaických elektráren, jelikož na většině volných ploch v rámci Ostravy se dle regulací stavět nesmí. Naštěstí se jedná o věc veřejného zájmu a chuť dekarbonizovat výrobu elektrické energie přímo v Ostravě je velká. V České republice jsou stále určujícími zdroji elektrické energie jádro a uhlí. Je tak potřeba do distribuční sítě alespoň zčásti dodávat zelenou energii, i když spotřeba je poměrně velká. Ale věříme, že když vybudujeme více „hnízd“, bude se spalování fosilních paliv při výrobě elektřiny postupně dařit nahrazovat. V současné době máme nainstalovány fotovoltaické elektrárny o výkonu zhruba 2,5 GW. Do roku 2030 zde ale máme mít fotovoltaické a větrné elektrárny o výkonu 17 GW. To se neobejde bez volných ploch. Musíme je samozřejmě vybírat smysluplně a ne bezmyšlenkovitě zastavět každý kus úrodné půdy. K dispozici je zde ale hodně brownfieldových pozemků i nepoužívaných lokalit, které jsou pro toto využití vhodné. Věříme, že ačkoli se jedná o řadu náročných úkolů, ve spolupráci s vedením kraje je zvládneme.

Článek včetně anglického překladu naleznete ve speciálu HYDROGEN magazínu POSITIV Business & Style ZDE.

RELATED ARTICLES