Středa, 19 června, 2024

Erika Vorlová: Připravujeme Česko na vodík, investujeme do lidí a technologií

Česká republika už není závislá na ruském zemním plynu. Náhrada přišla rychle z Norska a v podobě LNG. Cena plynu klesla na úroveň před vypuknutím války na Ukrajině. Po plynárenské krizi přichází uklidnění. Může se zdát, že plynaře čeká fáze stabilizace. Ale opak je pravdou. Plynárenství stojí na prahu největší transformace od dob průmyslové revoluce. Lídr v tuzemské distribuci plynu, společnost GasNet, má ambiciózní plán. Zemní plyn chce nahradit obnovitelným vodíkem. Kromě technologií firma investuje do lidí, vzdělávání a mění firemní kulturu. Nejen o tom jsme si povídali s Erikou Vorlovou, členkou vedení skupiny GasNet.

K českým firmám a domácnostem má do budoucna vašimi plynovody proudit vodík. Alespoň taková je vize GasNetu. Proč sázíte na vodík?

Na naše bezpečné dodávky zemního plynu dnes spoléhá 2,3 milionů tuzemských zákazníků. Zemní plyn je pro fungování české ekonomiky klíčový a minimálně ještě následující dekádu bude. To je obrovská odpovědnost.

Jedná se ale o fosilní palivo, a nejen Evropa jde cestou dekarbonizace. V roce 2050 se chce stát klimaticky neutrální. My toto směřování vítáme, protože nám dává smysl. Snižování emisí a principy udržitelnosti prosazujeme v naší strategii dlouhodobě. Takže náš plán je postupně zemní plyn nahradit vodíkem. Je to čistá a obnovitelná energie. A hlavně je to plyn, který je skvělým médiem pro uchování a přenos energie. Druh plynu se tedy časem změní, ale základ spolehlivé infrastruktury zůstane. Stojíme na počátku revoluce, která podle mě změní celé Česko. Stejně jako elektřina ze slunce nebo větru má i plyn svoji obnovitelnou budoucnost při využití biometanu a právě vodíku. My do této budoucnosti investujeme.

Co to konkrétně znamená?

Dlouhodobě investujeme do modernizace plynárenské sítě. Díky tomu bychom už dnes zvládli distribuovat až 20% příměs vodíku v zemním plynu. V budoucnu se chceme dostat až na 100 %. Už dnes na to jednotlivé části sítě připravujeme. Je to o obrovských investicích do technologií, digitalizace, ale také o vzdělávání a náboru nových lidí. Současně chystáme řadu pilotních projektů jako vodíkový polygon a jednáme s několika obcemi o vstřikování vodíku do lokální sítě. Nejsme přitom sami. Ve vodíku vidí potenciál řada investorů a firem. V ČR ale zatím nejsou podmínky pro úspěšné nastartování vodíkové ekonomiky.

ČR přece už v roce 2021 představila svoji vodíkovou strategii. Není to dostatečný signál?

V kontextu roku 2021 to zcela jistě byl krok tím správným směrem. Od té doby ale vývoj nabral na obrátkách. Jak jsem zmínila, je tu řada projektů a investorů, kteří chtějí s vodíkem začít. V ČR ale úplně chybí legislativa. Vodík v tomto ohledu v podstatě neexistuje. Chybí také motivační a předvídatelné regulační prostředí, které by dalo investorům potřebný impulz a zejména jistotu. Ve strategických dokumentech ČR je třeba konkrétně definovat ambice a konkrétní cíle v oblasti rozvoje vodíku. Nic takového tu zatím není, přestože nástup vodíku je podle mě daná věc. Jen Evropská komise chce například v rámci svého akčního plánu REPowerEU urychlit rozvoj vodíkového hospodářství. Plánuje uvolnit až 100 miliard eur na investice do obnovitelné energie, vodíku a infrastruktury. ČR nemá na co dál čekat.

Zmiňovala jste, že příprava na distribuci obnovitelných plynů se kromě investic do infrastruktury a technologií neobejde bez potřebného know-how. Nabíráte nové zaměstnance? Je problém sehnat lidi do vašeho oboru?

Tady je potřeba si uvědomit, jak na tom jsme v celé ČR. Máme nejnižší nezaměstnanost v EU, od roku 2017 v průměru okolo 3,5 %. Navíc klesá počet osob v produktivním věku, takže sehnat nové lidi je výzva pro řadu firem. Nedostatek je zejména plynařů, projektantů a IT specialistů. Specialisté na vodík v podstatě neexistují. Tyto všechny pozice ale v GasNetu potřebujeme už dnes. Přesto jsme si našli cestu, která nám funguje.

Jaký je tedy váš recept?

Jít za lidmi. Přiblížit se jim. Jednou z takových cest je dlouhodobá spolupráce se školami na všech úrovních. Pomáháme školám udržet zájem o obor a zároveň si tak chceme vychovat nové odborníky. Zaměřili jsme se proto na spolupráci s technickými a přírodovědnými školami, jako jsou ČVUT, VŠCHT nebo Masarykova univerzita. Se studenty komunikujeme mimo jiné pomocí odborných seminářů, kde jim představujeme plynárenství i jeho budoucnost.

Dobrým příkladem je Trainee program, ve kterém se vysokoškoláci stávají na 10 měsíců plnohodnotnými členy GasNetu a pracují na projektech spojených s vodíkem. Zájem mezi studenty je tak velký, že jsme jich oproti plánu přijali dvojnásobný počet.

Posilujeme i studium plynařiny na středních školách a učilištích. Zde navíc postupně spouštíme jednoletá nástavbová studia v několika regionech, kde GasNet působí. Pilotně teď startujeme v Kyjově. Stali jsme se partnery studentských soutěží jako jsou EuroTeQ či TechOL a účastníme se náborových veletrhů, kde oslovujeme nejen mladou generaci.

Je toho více, ale důležité je nečekat, až vám kandidáti zaklepou na dveře. Musíte udělat první krok, dobře zacílit a mít co nabídnout. Tady vnímám mimo jiné klíčovou roli firemní kultury.

Co přesně máte na mysli?

Firemní kultura se stává stále důležitějším faktorem úspěchu společností. Naši vnímám jako konkurenční výhodu. Jsme součástí kritické infrastruktury, takže prioritou jsou pro nás spolehlivost a bezpečnost. Ve všech ohledech. Od bezpečnosti práce až po kyberbezpečnost. Proto je bezpečnost, vedle spolehlivosti a respektu, jednou ze tří našich firemních hodnot, kterou máme měřitelně vetkanou do výkonnostních cílů. Současně v GasNetu budujeme pracovní prostředí, které je motivující, otevřené a flexibilní. Jinými slovy dáváme jednotlivcům i celým týmům více volnosti, jak se dostat k cíli. Posilujeme diverzitu, protože nám dává sílu. Lidé to oceňují.

Děláte hodně změn. Jak se s nimi vyrovnávají stávající zaměstnanci?

Doba je samozřejmě náročná pro nás všechny. Plynárenství platilo dlouho za klidný přístav, ale dnes jsou změny opravdu na denním pořádku a všichni se musíme učit novým věcem. My chceme naše zaměstnance v tomto opravdu podržet. Proto investujeme do jejich vzdělávání a rozvoje. To je dnes úplný základ. GasNet stojí na hrdých plynařích, kteří jsou naše rodinné stříbro. Sázíme na ně, ale zároveň počítáme s tím, že oni podrží nás. A to se i děje. Toho si velmi cením.

Plynárenství je teď místem velkých změn. A tedy i místem životních příležitostí a širokého spektra projektů, na kterých naši lidé rostou. Odborně a lidsky. Být toho součástí mi dělá radost.

Udržitelné podnikání, dekarbonizace, péče o zaměstnance, odpovědné řízení – to vše se dnes stále častěji spojuje s fenoménem ESG. Vaše společnost získala v minulém roce tzv. ESG rating. Na závěr proto logická otázka: Jak GasNet dopadl?

ESG rating jsme získali v říjnu 2022 od globální ratingové agentury Sustainalytics. Ta GasNet zařadila mezi společnosti s vysokou úrovní řízení ESG. V porovnání s dalšími plynárenskými společnostmi byla skupina GasNet vyhodnocena celosvětově jako čtvrtá nejlepší. Považuji to za obrovský úspěch a potvrzení, že jdeme správnou cestou.

Zdroj: gasnet.cz

RELATED ARTICLES