Pondělí, 4 března, 2024

Český průmysl bude postupně přecházet na klimatickou neutralitu. Jednu z prvních strategií realizuje ČEZ ESCO

Většina světových ekonomik se zavázala k dosažení klimatické neutrality a stejný závazek se propisuje i do strategií firem. Chtějí snižovat svoje emise a podobné požadavky kladou i na své dodavatele. Právě z tohoto důvodu se pro dekarbonizaci rozhodla společnost EP Rožnov, lídr v návrhu a realizaci čistých prostor a dceřiná společnost ČEZ ESCO. Cílem společnosti je být klimaticky neutrální do roku 2040.

Dekarbonizaci pro EP Rožnov zajišťuje od A do Z společnost ČEZ ESCO ve spolupráci s mateřskou společností ČEZ. Jedná se o pilotní projekt v oblasti nastavení komplexní dekarbonizační strategie pro zákazníka, kdy ČEZ ESCO vyčíslila klimatickou stopu a navrhla vhodná řešení k její eliminaci. Jedná se například o dodávky čistě bezemisní elektřiny, instalaci vlastní fotovoltaické elektrárny, výměnu dosavadních spalovacích aut za elektromobily nebo přechod na ekologické vytápění. O tom, jak dekarbonizační plán vznikal, jaká řešení vhodná k eliminaci klimatické stopy přinese, ale také o tom, jaké jsou současné výzvy a trendy v oblasti energetiky, jsme hovořili s Lenkou Vaněk, ředitelkou úseku Inovace a dekarbonizace ČEZ ESCO, a Ondřejem Šišpelou, členem představenstva a ředitelem úseku Průmyslová energetika ČEZ ESCO.

Krok za krokem na cestě ke klimatické neutralitě

Jste předním poskytovatelem dekarbonizačních řešení na českém trhu. Co stálo za vznikem strategie pro EP Rožnov?

Lenka Vaněk: „Obnovitelné zdroje jsou nyní velmi žádané zboží, protože snižování klimatické stopy se pro české podniky stává nutnou realitou. Řada zákazníků velkých mezinárodních společností vyhlásila své cíle klimatické neutrality. Naše dceřiná společnost EP Rožnov je lídrem v oboru čistých prostor v elektrotechnice, automotive, farmacii, zdravotnictví a dalších odvětvích. Poptávka jejích zákazníků po bezemisních produktech je velmi silná, a proto jsme se pro EP Rožnov rozhodli vypracovat komplexní dekarbonizační plán, který povede ke snížení emisí skleníkových plynů na nulu.“

Ondřej Šišpela: „Dekarbonizační strategie EP Rožnov byla původně vytvořena v reakci na závazek, který společnost dala jednomu ze svých velmi významných zákazníků. Podobné požadavky se začaly objevovat i od dalších zákazníků společnosti, a proto si EP Rožnov klade za cíl dosáhnout v roce 2030 klimatické neutrality v přímých i nepřímých emisích.“ 

Jaké výhody klimatická neutralita společnosti přinese?

Lenka Vaněk: „Snížení klimatické stopy pomůže EP Rožnov získat nové zákazníky a udržet si stávající velké odběratele, mimo jiné významné mezinárodní firmy, pro které je zodpovědný přístup k podnikání a ochraně klimatu stále větší prioritou a zásadně ovlivňuje strukturu jejich dodavatelského řetězce. V praxi to znamená, že v roce 2030 bude společnost plnit takzvané ukazatele emisní neutrality Scope 1 a Scope 2. Do roku 2040 pak bude EP Rožnov klimaticky neutrální, včetně jejích dodavatelů, a v rámci její činnosti nebudou produkovány ani žádné další nepřímé emise (tzv. Scope 3).“ 


Jak dekarbonizační plán v případě EP Rožnov vznikal?

Ondřej Šišpela: „Prvním krokem pro dosažení klimatické neutrality EP Rožnov bylo vyčíslení klimatické stopy společnosti. Téměř polovina produkovaných emisí pochází ze spalování pohonných hmot, velkou část tvoří emise ze spalování zemního plynu v kotelně a z využití elektřiny z veřejné sítě, zbytek emisí vzniká při běžných únicích chladiv v klimatických jednotkách. Výpočet klimatické stopy a nastavení dekarbonizační strategie byly realizovány v souladu s mezinárodně uznávanými standardy – GHG Protocol a ISO 14 064-2. Správnost využité metodologie byla verifikována nezávislou certifikační agenturou BUREAU VERITAS SERVICES CZ, jejichž potvrzení získalo ČEZ ESCO jako první na českém trhu.“Lenka Vaněk: „Druhým krokem bylo vyčíslení uhlíkové stopy. Připravili jsme návrh řešení vedoucí k eliminaci emisí, při které vznikla dekarbonizační strategie. Strategie mimo jiné popisuje, jak je možné vylepšit stávající technologie a jakou úsporu emisí tato vylepšení přinesou.“

Řešení pro úsporu CO2

Kdy se začnou doporučení vzešlá z dekarbonizační strategie zavádět?

Lenka Vaněk: „Se zaváděním doporučení, která vzešla z dekarbonizační strategie, začínáme již v letošním roce. Aktuálně řešíme přímé emise do ovzduší, které vznikají z aktivit kontrolovaných EP Rožnov, a nepřímé emise, které souvisí s nákupem energií. V této oblasti chce být společnost klimaticky neutrální do roku 2030. Rovněž byl nainstalován první wallbox v garáži objektu firmy a v budoucnu dojde ještě k rozšíření o další nabíjecí stanice na novém parkovišti.“

Jaké budou další kroky, které povedou k dosažení uhlíkové neutrality společnosti?

Lenka Vaněk: „Počínaje příštím rokem společnost každý rok obmění část své flotily za elektromobily. Dojde také k výměně osvětlení a úpravě systému vytápění. Do budoucna by mohla EP Rožnov využívat jako zdroj vytápění tepelná čerpadla. Významných úspor emisí CO2 by měla společnost dosáhnout rovněž instalací fotovoltaické elektrárny. Pro pokrytí celkové energetické spotřeby bude vlastní výroba z fotovoltaické elektrárny doplněna odběrem bezemisní elektřiny se zárukami původu ze sítě.“ 

Ondřej Šišpela: „Vhodným rozšířením fotovoltaické elektrárny se může v budoucnu stát výstavba tzv. carportu, tedy zastřešení parkoviště, které pokrývají solární panely. Instalace carportů usnadní plánovaný rozvoj elektromobility v EP Rožnov, umožní totiž například částečné napájení dobíjecích stanic na ploše parkoviště. Tato a další ekologická opatření umožní razantní snížení klimatické stopy do dvou let. Navíc v areálu společnosti vznikne unikátní energetické centrum.“ 

Můžete nám blíže popsat, v čem je energetické centrum unikátní?

Ondřej Šišpela: „V energetickém centru se budou klimaticky neutrální řešení testovat. Najdou zde uplatnění baterie nevyužité při výrobě elektroaut. Testovat se tady bude také vehicle to grid, tedy využití elektromobilů jako baterie pro stabilizaci distribuční sítě. Zapojení elektroaut do služeb energetiky a uplatnění pro baterie elektromobilů testuje ČEZ ESCO ve spolupráci se Škoda X, dceřinou společností ŠKODA AUTO. Obě firmy předpokládají další koordinaci při testování technologií pro pokročilé systémy řízení dobíjení elektroaut a rozpracování možných modelů jejich zapojení v energetice.“

Přechod na nízkoemisní zdroje energie

Zrychluje se přechod k budoucí bezemisní energetice. Jaká řešení od vás zákazníci aktuálně nejvíce chtějí? 

Lenka Vaněk: „Mezi našimi zákazníky je dramatický nárůst poptávky po řešeních, která jsou bezpečná, obnovitelná a soběstačná a která v celku vedou ke klimatické neutralitě. Firmy a instituce chtějí být soběstačnější a potřebují se zabezpečit, a to žene poptávku po obnovitelných zdrojích. Také jsou zde finanční instituce, které se podle evropské taxonomie řídí při financování stále více environmentálními a klimatickými hledisky.“

Ondřej Šišpela: „Navíc vysoké ceny elektřiny a plynu donutily firmy a další organizace šetřit. Evidujeme například zvýšený zájem o projekty ve veřejném sektoru díky metodě EPC (Energetické služby se zárukou), kdy investice zaplatí dodavatel a zákazník je pak splácí z úspor za energie. ČEZ ESCO je významným dodavatelem energetických úspor, jen za loňský rok naše projekty ušetřily městům, obcím a veřejné správě přes 300 milionů korun.“

Je stále takový zájem o fotovoltaické elektrárny?

Ondřej Šišpela: „Rozhodně. České firmy i veřejná správa chtějí kromě energetických úspor také fotovoltaické elektrárny, které jim umožňují zajistit si část výroby elektřiny z vlastního zdroje na desítky let dopředu. Momentálně máme v přípravě asi stovku velkých projektů. Mezi naše poslední významné zakázky patří například stavba fotovoltaické elektrárny na střeše obchodního centra Černý Most nebo na střeše centrály Komerční banky. Na centrálním skladu Billy jsme vybudovali jednu z největších střešních fotovoltaik v Česku o celkovém výkonu 1 MWp. V letošním roce jsme také realizovali na střeše Kongresového centra největší fotovoltaickou elektrárnu v centru Prahy. 

Lenka Vaněk: „Celá česká ekonomika prochází velkou energetickou transformací a poptávka po fotovoltaických elektrárnách nepolevuje. Firmy a obce vědí, že si takto mohou rychle zajistit efektivní a cenově dostupný zdroj bezemisní elektřiny a posílit svou energetickou nezávislost.“

Motivuje fenomén ESG firmy k investicím do dekarbonizace?

Lenka Vaněk: „Objevila se nová skupina zákazníků, kteří potřebují reportovat, jak přistupují k udržitelnosti, a mají zájem o dekarbonizační řešení. Velké firmy se tématu ESG už aktivně věnují a nadnárodní firmy v tom mají větší výhodu, protože nastavují strategie dle zahraničních mateřských společností.“

Ondřej Šišpela: „Nejenom v souvislosti s tímto fenoménem firmy stále častěji ve svých flotilách přechází na elektromobily. Chtějí obchodním partnerům ukázat, že jsou zelenější a udržitelnější. Kromě vlastního výrobního provozu je elektromobilita významným prvkem, který může v ozelenění společnosti pomoci.“  

Vaše společnost se prezentuje jako budoucnost nové energetiky. Jaké máte plány?

Lenka Vaněk: „ČEZ ESCO si klade za cíl výrazně přispět k dekarbonizaci českého průmyslu, obcí a veřejné správy. Mimo jiné dodávkami zelené elektřiny a instalacemi fotovoltaických elektráren přímo pro zákazníky.  Do roku 2030 máme v plánu postavit nebo provozovat pro potřeby svých zákazníků fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 300 MW. Půjde o instalace převážně na střechách, carportech a ve výrobních areálech zákazníků.“

Ondřej Šišpela: „Důraz na ochranu klimatu do budoucna atraktivnost řešení poskytovaných ČEZ ESCO ještě posílí. Například modernizace teplárenství vyplývá z energetické politiky Evropské komise, která zahrnuje dekarbonizaci teplárenství a přechod tepláren na nové technologie. Jsme teď v přechodném období, kdy dává smysl provozovat i plynové kotelny, které však v dlouhodobém horizontu budou nahrazeny jinými technologie. Biomasové kotelny, zpětné využití odpadů, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, bateriové systémy a fotovoltaické elektrárny vytváří systém zásobování teplem efektivnější a ekologičtější. 

Celý rozhovor včetně anglického překladu naleznete v magazínu POSITIV Business & Style 3/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES