Pondělí, 4 března, 2024

Kateřina Kupková: Jasné vize, jasné strategie, jasné plány směřují ke zdárnému rozvoji firmy

Rozhovor s Kateřinou Kupkovou, ředitelkou společnosti Lenzing Biocel Paskov, odhaluje výhody energetické soběstačnosti a sdílí plány do budoucnosti, včetně strategie pro efektivní využívání bateriových úložišť a dalších obnovitelných zdrojů. Sdělila nám, jak se společnosti daří udržet své zaměstnance na špičkové úrovni a jak čelí výzvám pro přicházející desetiletí.

Jaké jsou výhody energetické soběstačnosti pro společnost Lenzing Biocel Paskov? V jakém směru se podle vás bude v budoucnu vyvíjet energetická soběstačnost závodů nejen ve vašem průmyslu?

Ve výrobě tepelné a elektrické energie jsme naprosto soběstační. To je pro náš závod obrovská výhoda. Ve výrobě elektřiny dokonce generujeme zhruba 15% přebytek, který dále distribuujeme do veřejné elektrické sítě. Energetická soběstačnost a co nejefektivnější využití energetických zdrojů je dle mého názoru jednou z klíčových otázek všech průmyslových firem. Budoucnost vidím ve využívání bateriových úložišť, které dokáží výrazně regulovat tzv. přetoky do elektrické sítě a tím zlepšit celkové hospodaření provozu. Jako další možnost vnímám efektivní využití přírodních a obnovitelných zdrojů. Současně si myslím, že v České republice bychom měli i nadále pracovat na rozvoji malých jaderných modulárních reaktorů a podporovat obdobné projekty.

Jaké jsou vaše plány pro budoucnost společnosti Lenzing Biocel Paskov a jak byste chtěla, aby společnost vypadala za dalších 10-15 let?

Strategický rozvoj firmy vždy byl a je jednou z hlavních činností managementu společnosti. Máme rozpracovanou strategii na dalších 15 let dopředu, avšak bližší detaily nemohu dále komentovat. Věřím, že za deset let bude Lenzing Biocel Paskov stále zodpovědným a renomovaným zaměstnavatelem v regionu, firmou s velmi kvalitními a udržitelnými výrobky, která je připravená na výzvy, jež bychom mohli v budoucnu očekávat.

Kterým hlavním výzvám bude Lenzing Biocel Paskov čelit do roku 2030? A jak se firma připravuje na tyto výzvy?

Jednou z hlavních výzev pro naši firmu je tzv. generační obměna. Vzhledem k historicky velmi nízké fluktuaci zaměstnanců procházíme obdobím, kdy zkušení kolegové postupně odcházejí do důchodu a do společnosti přicházejí jejich nástupci. Je pak přirozené, že tento proces, díky specifičnosti našeho průmyslového odvětví a jeho technologiím, vyžaduje určitou časovou náročnost pro správné zaškolení a předání know-how novým kolegům. A nejedná se pouze o předávání technických poznatků a provozních záležitostí, ale jsme si vědomi také různých mezigeneračních odlišností, na kterých úspěšně pracujeme, aby docházelo nejen k efektivnímu předání informací, ale i k vytváření příjemného pracovního prostředí.

Jaká je role zaměstnanců společnosti Lenzing Biocel Paskov v jejím úspěchu a rozvoji?

Vnímám ji jako zcela zásadní. Jsem příznivkyně každého pokroku, a to ať hovoříme o AI, digitalizaci, robotizaci, automatizaci, nebo jakkoliv chcete tyto trendy nazvat. Nicméně bez kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců nejsme do budoucna schopni těchto cílů dosáhnout. Proto je pro nás klíčové rozvíjet potenciál našich zaměstnanců a zvyšovat jejich odbornou kvalifikaci kontinuálním vzděláváním.

Pro zvyšování odborné kvalifikace stávajících zaměstnanců máme propracovaný systém vzdělávacího programu zvaný Pulp Academy. Pro mladé talenty jsme vytvořili program Talent Pool, kde se mladí kolegové mají možnost odborně profilovat dle svých oblastí zájmu, aby se v průběhu let stali specialisty ve svém oboru nebo přímo vedoucími pracovníky. Mimo to pro naše kolegy zajišťujeme v průběhu roku řadu externích školení a kurzů. V budoucnu bychom také rádi umožnili absolvování pracovní stáže v zahraničních závodech v rámci skupiny Lenzing.

Celý rozhovor včetně anglického překladu naleznete v magazínu POSITIV Business & Style 3/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES