Čtvrtek, 13 června, 2024

ABB investuje do inovátora platformy edge-to-cloud, společnosti Pratexo

ABB investuje do strategického partnerství se společností Pratexo, která se zabývá akcelerační platformou edge-to-cloud. Partnerství zahrnuje menšinovou investici do společnosti Pratexo prostřednictvím jednotky rizikového kapitálu ABB Technology Ventures (ATV). Finanční podrobnosti investice nebyly zveřejněny.

Technologická platforma společnosti Pratexo podporuje iniciativy v oblasti internetu věcí a umělé inteligence, jež vyžadují koncový výpočetní výkon. Technologie společnosti umožňuje rychlé vytvoření systémů, které mohou zpracovávat obrovské množství dat generovaných senzory internetu věcí a provádět pokročilé analýzy v reálném čase a v blízkosti zařízení, nikoli v cloudu.

Služba elektrifikace společnosti ABB bude využívat špičkovou platformu Pratexo Studio pro vývoj softwaru bez použití kódu, která urychlí a revolučním způsobem změní způsob navrhování digitálních řešení pro zákazníky a umožní jim lépe se do budoucna rozhodovat.

Spolupráce se společností Pratexo pomůže zákazníkům společnosti ABB zavádět sítě a architektury řešení založené na „edge“ technologiích, které poskytují informace v reálném čase, s dalšími výhodami v podobě snížení objemu přenášených dat v cloudu, zlepšení ochrany soukromí a zabezpečení dat a možnosti provozu i bez připojení k internetu.

Jedním z příkladů jsou přizpůsobená decentralizovaná softwarová řešení umožňující provozovatelům distribučních sítí spravovat, monitorovat a vyhodnocovat elektrické systémy v reálném čase. Dále identifikují potenciální příčiny poruch a optimalizují provoz na nejnižší místní úrovni. Systémy se přizpůsobí rychle se měnícím okolnostem a reagují na identifikované změny v dostupnosti a spotřebě energie.

„Posledních 20 let se v oblasti IT jednalo především o centralizaci výpočetní techniky do cloudu. V příštích deseti letech půjde o vyvážení tohoto přístupu s hybridním přístupem od koncových zařízení ke cloudu – správný výpočet na správném místě a na správné úrovni. Naše úzká spolupráce s ABB tento přechod dále umožní a urychlí,“ vysvětluje Blaine Mathieu, generální ředitel společnosti Pratexo.

Společnost Pratexo, člen inovačního růstového centra ABB SynerLeap, se stala jedním ze tří vítězů soutěže ABB Electrification 2022 Startup Challenge, globální soutěže pro inovátory, kteří vyvíjejí průkopnické koncepty podporující bezpečný, inteligentní a udržitelný přechod na elektrifikaci ve světě.

Toto partnerství je šestou investicí rizikového kapitálu společnosti ABB v roce 2023 a pomáhá rozšířit ekosystém inovačních partnerů společnosti, kteří vyvíjejí řešení podporující dekarbonizaci. Od svého založení v roce 2009 investovala jednotka rizikového kapitálu ATV společnosti ABB přibližně 300 milionů dolarů do startupů, jež jsou v  souladu s jejím portfoliem v oblasti elektrifikace, robotiky, automatizace a pohybu.

Pratexo byla založena v roce 2019 na základě dvacetiletých zkušeností s budováním jedněch z nejvýkonnějších a nejškálovatelnějších výpočetních systémů na světě pro organizace včetně PayPal a NASA. Technologická platforma společnosti Pratexo podporuje strategie a iniciativy v oblasti internetu věcí a umělé inteligence vyžadující výpočetní výkon koncových zařízení sítě, například v blízkosti senzorů nebo kamer umístěných na vzdálených místech. Řešení Pratexo jsou ideální pro odvětví, jako je elektrifikace, energetika, veřejné služby, obrana a inteligentní budovy/města, a využívají otevřené a osvědčené technologie pro konfiguraci nejvhodnější architektury pro konkrétní typ koncového použití. www.pratexo.com

Zdroj: new.abb.com

RELATED ARTICLES