Sobota, 2 března, 2024

Přestavba městských jatek získala dva „památkářské Oscary“

V prostorách Nové scény Národního divadla byly vyhlášeny výsledky 10. ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Dvě prestižní ceny památkové péče míří do Ostravy, a to za konverzí historických městských jatek do podoby sídla galerie současného umění PLATO.

Rekonstrukce budovy bývalých jatek se stala vítězem v kategorii PAMÁTKOVÁ KONVERZE a získala také CENU GENERÁLNÍ ŘEDITELKY NPÚ, která je udělována napříč všemi kategoriemi. Historický areál městských jatek z 80. let 19. století představuje v centru Moravské Ostravy ojediněle dochovaný industriální celek. Jatka byla v provozu až do roku 1965, pak začala postupně chátrat. Roku 2016 se městu Ostrava podařilo areál jatek odkoupit a nalézt jeho nové využití. Konverze v tomto měřítku a pro potřeby galerie je pak ojedinělá i ve středoevropském kontextu a posiluje prestiž Ostravy jako důležitého bodu na mapě kulturních center Evropy.

Tvůrcem návrhu celého projektu je studio KWK Promes, v jehož čele stojí polský architekt Robert Konieczny. Ten je považován za průkopníka tzv. moving architecture, tedy stylu, umožňujícího větší prostupnost a variabilitu objektu ve vztahu k jeho návštěvníkovi či obyvateli. 

Cena Patrimonium pro futuro, kterou Národní památkový ústav vyhlašuje jako příspěvková organizace Ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu na území České republiky, hodnotí pozitivní a úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Je vyhlašována od roku 2014 a během deseti ročníků bylo předáno celkem 88 ocenění.

Letošní slavnostní vyhlášení přenášela v přímém přenosu Česká televize na svém kanále ČT Art.

Zdroj: ostrava.cz

Foto: facebook Ostrava!!! – oficiální stránky

RELATED ARTICLES