Sobota, 20 července, 2024

Nová budova Ekonomické fakulty

Ekonomická fakulta je nedílnou součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava. V budově na Sokolské třídě sídlí od svého založení v roce 1977. Její současné prostory jsou nedůstojné, zastaralé a nesplňující požadavky na formy moderní výuky, proto vedení univerzity rozhodlo o dislokaci Ekonomické fakulty z centra města do porubského kampusu, kde do léta 2024 vyroste nová budova. Ta bude propojena se stávajícím objektem H.

Nová budova Ekonomické fakulty bude odpovídat standardům dnešních univerzitních budov, jedná se o pětipodlažní objekt s jedním podzemním podlažím a čtyřmi podlažími nadzemními.

1. PP: podzemní parkování

1. NP: vstupní foyer s občerstvením, šatna, studovna, výukové prostory se zázemím, skladové prostory, sociální zázemí, kolárna, IT zázemí, technické zázemí

2. NP: učebny, odpočinkové zóny, sociální zázemí, kanceláře, terasa

3. NP: kanceláře, seminární místnosti, odpočinkové zóny, sociální zázemí

4. NP: kanceláře, seminární místnosti, odpočinkové zóny, sociální zázemí

Budova Ekonomické fakulty bude doplňovat stávající objekty v kampusu a výškově navazuje na okolní zástavbu. Soustředění fakult do jednoho místa – kampusu – je ekonomické a logické řešení.

Výstavba je spolufinancována MŠMT.

Důvody přesunu Ekonomické fakulty VŠB-TUO z centra města do porubského kampusu:

  • Studenti EKF budou mít možnost využívat cenově výhodnější ubytování na kolejích, stravování v menze, občerstvení v řadě bufetů včetně pizzerie, mohou navštěvovat sportoviště, účastnit se akcí pořádaných v kampusu a celkově budou mít více možností zapojit se do studentského života;
  • V kampusu je větší nabídka prostor, kde mohou studenti trávit svůj volný čas mezi hodinami, jsou tam odpočinkové zóny a také velká univerzitní knihovna se studovnou;
  • Kampus VŠB – Technické univerzity Ostrava patří mezi největší ve střední Evropě, je reprezentativní, zelenější a méně hlučný, než centrum města. Jde o prostředí srovnatelné s kvalitními zahraničními univerzitami;
  • Věříme, že přesun EKF podpoří další rozvoj fakulty, posílí vědu a výzkum a také spolupráci mezi fakultami;
  • Věříme také, že se díky přesunu EKF zkvalitní výuku budoucích ekonomů a zlepší podmínky k práci zaměstnanců;
  • Nová budova EKF bude bezbariérová, bude splňovat podmínky stříbrného certifikátu SBTool, projekční práce i samotná realizace stavby jsou zadány pomocí metodiky BIM, s jejíž pomocí je očekáván také efektivní a ekonomický provoz budovy po jejím dokončení.

Zdroj: vsb.cz

RELATED ARTICLES