Pondělí, 24 června, 2024

Zlatý trojúhelník – představení záměru projektu v Českém Těšíně

„Zlatý trojúhelník“, tak přesně takto se říká prostoru bývalého autobusového stanoviště.
Mnohé napadne, proč tomu tak je. Vysvětlení je jednoduché. V centru města je prostor, který uvolnilo autobusové stanoviště, poslední volnou plochou pro možný rozvoj města. Pro město má tedy neobyčejnou hodnotu právě s ohledem na možné příležitosti jeho využití. Z tohoto důvodu byla již v roce 2016 zpracována a zaregistrována územní studie s názvem „Český Těšín – Cihelna – Zlatý trojúhelník“. Jejími tvůrci jsou dva architektonické ateliéry – 7s architektonická kancelář s.r.o. a Ateliér BMCH s.r.o. Zlatý trojúhelník – představení záměru projektu.

Každý ateliér zpracoval svou vizi využití prostoru. V prvním případě jako rozvolněnou postupnou zástavbu a v druhém, jako zástavbu formou bloku. Co mají obě řešení společné je
prvotní fáze, tzv. iniciační fáze, kdy má dojít podle obou ateliérů k likvidaci pozůstatků autobusového stanoviště a k vybudování prozatimní zelené plochy se sítí pěších tras, parkovištěm, prostorem pro dětské hřiště, popř. menším objektem jako zázemím pro provozovnu s občerstvením.

Jakmile v loňském roce odjely z autobusového stanoviště poslední spoje, mohlo město začít s transformací celého prostoru v duchu schválené územní studie. K této transformaci by městu měla dopomoci také podpora z Evropské unie, a to konkrétně z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Podání žádosti o podporu město plánuje po zpřístupnění možnosti jejího podání poskytovatelem dotace v roce 2024.

Jedním z prvních a zásadních kroků přípravy projektu bylo představení záměru města a dotazníkové šetření, jež si klade za cíl zjistit potřeby a přání obyvatel Českého Těšína. Toto prvotní setkání s občany se uskutečnilo v prostoru bývalého autobusového stanoviště 8.června za účasti vedení města. Podněty občanů vzešlé z dotazníkového šetření spolu se zaregistrovanou územní studií budou následně použity jako podklad pro zpracování potřebných stupňů projektové dokumentace.

Dotazník můžete vyplnit elektronicky a na tištěných formulářích v období od 12. června do 30. června. Odkaz pro elektronické vyplnění dotazníku naleznete na webových stránkách města www.tesin.cz, dále na Facebookovém profilu města. Tištěné dotazníky budou pro Vás připraveny spolu s hlasovací urnou na těchto místech: Podatelna MěÚ, Turistické informační centrum, Městská knihovna vč. poboček, Centrum sociálních služeb. Všechny Vaše odpovědi budou zpracovány a s výsledky vás po ukončení dotazníkového šetření opět seznámíme na stránkách Těšínských listů.
Ing. Monika Tomiczková, Odbor finanční

Zdroj: Těšínské listy 6/7 2023

Foto tesin.cz

RELATED ARTICLES