Pátek, 12 dubna, 2024

Více než 160 milionů do vodárenství na Novojičínsku

Více než 110 milionů korun bude směřovat do výroby a distribuce pitné vody, 51 milionů do kanalizací a čistíren. Komplexní modernizace čeká úpravnu vody v Odrách, která začne nově dodávat pitnou vodu obyvatelům města. Dokončení sanace čeká vodojemy klíčové pro zásobování Nového Jičína. Řada významných staveb proběhne v Kopřivnici a její okrajové části Mniší. 37 milionů si vyžádá výměna vodovodního řadu mezi obcí Sedlnice a Bartošovicemi.

V případě Ostravského oblastního vodovodu bude v Odrách za téměř 30 milionů korun komplexně zmodernizována úpravna vody. Ta v současnosti dodává technologickou vodu do provozu firmy, v jejímž areálu stojí, a není využívána pro zásobování obyvatel Oder pitnou vodou. Technologie úpravy vody je v současnosti odstavena z provozu. Společnost SmVaK Ostrava objekt v roce 2018 odkoupila od města a po komplexní modernizaci stavební části a výměně technologie pro úpravu surové vody z vrtu na vodu pitnou bude moci být využita pro potřeby lidí ve městě.


V Jakubčovicích nad Odrou bude dokončena rekonstrukce technologie odkyselovací stanice s náklady 16,5 milionu korun, která byla zahájena loni na jaře. „Důvodem pro investici je snižující se účinnost odkyselovací technologie (filtrační náplně) ve třech otevřených filtrech. V důsledku toho pH pitné vody postupně klesá, což vede mimo jiné k uvolňování inkrustů v potrubí. Zároveň je kvůli nevyhovujícímu technickému stavu sanována akumulace pitné vody v lokalitě a armaturní komora,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Na Novojičínsku bude také dokončena sanace několika vodojemů, která byla zahájena v uplynulém roce. Týká se to například akumulací Salaš a Puntík, jejichž komplexní modernizace si celkově vyžádá téměř 24, respektive více než 16 milionů korun.  Vodojemy jsou důležité pro zásobování Nového Jičína pitnou vodou.

V oblasti vodovodních sítí bude nejnákladnější výměna vodovodního řadu mezi Sedlnicemi a obcí Bartošovice. Vyžádá si více než 37 milionů korun, bude zahájena na jaře a dokončena v příštím roce. Vyměněno bude více než 3150 metrů potrubí ze 70. let minulého století, které má vlivem inkrustace nedostatečnou kapacitu a působí při zvýšených odběrech v zásobované lokalitě problémy s tlakem. 2257 metrů nového potrubí z vysokohustotního polyetylenu bude položeno bezvýkopovou technologií. Díky investici bude možné v Bartošovicích napojovat na síť nové domácnosti.

V Bílovci se bude měnit vodovodní infrastruktura za více než osm milionů korun v ulici Na Samotě a za téměř tři miliony korun v ulici Za Nemocnicí.
„Více než šest milionů korun si vyžádá výměna vodovodního řadu v ulicích Štefánikova a Hanse Ledwinky v Kopřivnici. Stavba je koordinována s městem, které má v plánu lokalitu revitalizovat. Vyměněno bude zhruba 470 metrů potrubí. Vodovodní řad za jeden a půl milionu korun bude vyměněn také na Masarykově náměstí.

Výměna vodovodního řadu za téměř 12 milionů korun proběhne také v kopřivnické části Mniší, kde město buduje s pomocí dotačních prostředků novou kanalizaci. Délka měněného úseku dosahuje 879 metrů,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

V oblasti odvádění a čištění odpadních vod proběhnou největší stavby v Kopřivnici, Novém Jičíně, Fulneku a Štramberku.
„V čistírně odpadních vod v Kopřivnici bude zahájena výstavba kalové koncovky. Ta si vyžádá více než 11 milionů korun, stavba bude dokončena v roce 2023. Kanalizační síť bude ve městě rekonstruována v Bezručově ulici a na Masarykově náměstí. Investice přesáhne 14 milionů korun. Část stoky situovaná v městském parku a podél budovy zimního stadionu (více než 330 metrů) bude rekonstruována bezvýkopovou metodou,“ vysvětluje ředitel kanalizací Jan Tlolka.

V čistírně odpadních vod v Novém Jičíně bude za více než pět milionů korun vybudován objekt lapáku štěrku. Kanalizační stoky a související infrastruktura budou rekonstruovány v ulicích Dolní Brána a 5. května. Stavba si vyžádá 10,5 milionu korun. Zhruba stejně bude stát modernizace kanalizační sítě v ulicích Revoluční, Nerudova a Zborovská.
Ve Fulneku bude za 11,5 milionu korun rekonstruována kanalizační stoka a související infrastruktura v ulicích Sportovní a Tyršova. Ve Štramberku bude sanována kanalizační stoka v ulicích Dolní a Zauličí.

„V roce 2022 investujeme do vodárenské infrastruktury 753 milionů korun. Dalších 288 milionů bude směřovat do oprav. Jde o nejvyšší částku v historii společnosti. Od roku 2000 investovaly SmVaK Ostrava do výroby a distribuce pitné vody 6 miliard korun. Pět miliard směřovalo do odvádění a čištění vody odpadní. Celkem tedy společnost investovala 11,2 miliardy korun a další významné prostředky využila na opravy a údržbu svého majetku,“ vysvětluje generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Téměř 334 milionů korun letos poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 256 milionů do vodovodních sítí a 143 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Spolu s opravami dosáhne částka, která poputuje do obnovy a rozvoje infrastruktury pro dodávky pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní 1,04 miliardy korun.

Zdroj: smvak.cz

Ilustrační foto archiv maxPositiv

RELATED ARTICLES