Čtvrtek, 30 května, 2024

Zájem dětí a rodičů o robotiku a 3D tisk předčil očekávání

V úterý 3. ledna 2023 se v IdeaLabu, otevřené tvůrčí dílně ve frenštátském Domě kultury, sešli zájemci o robotiku, 3D tisk a programování 3D modelů na první informativní schůzce. Zájem byl veliký. Děti si vyzkoušely nové aktivity a domů si odnesly vlastní výrobky z 3D tiskárny. IdeaLab vznikl i díky neinvestiční dotaci, kterou získalo Město Frenštát pod Radhoštěm ve výši 105 tisíc korun z dotačního programu Veřejné informační služby knihoven Ministerstva kultury ČR.

„Děti si zde mohly poprvé vyzkoušet novou aktivitu, kterou je 3D tisk a základy modelování v Tinkercadu. Všechny si hned napoprvé vytvořily vlastní klíčenky se jménem,“ popsala první hodinu Pavlína Martiňáková, vedoucí Městské knihovny Frenštát pod Radhoštěm, která tento kroužek pořádá. Další hodina byla věnována robotice, při které se děti seznámily s programovatelnými roboty Blue bot, Lego boost, Makeblock Mbot2 a Sphero bolt. Prvním z nich byl roztomilý Blue bot, na kterém se děti učily jednoduchým způsobem naprogramovat směr jeho jízdy. Tito robůtci u dětí rozvíjí a podporují kreativitu a logické a informatické myšlení. „3D tisk a robotika budou probíhat každý týden v úterý od 14.00 do 17.00 hodin,“ doplnila Pavlína Martiňáková.


IdeaLab, nově vzniklý společenský prostor otevřené tvůrčí dílny, je určen pro neformální vzdělávání všech generací s důrazem na získávání a upevňování digitálních znalostí a dovedností. „Vybaven je tak, aby umožňoval různé druhy aktivit jak jednotlivcům, tak skupinám a dobře sloužil vzdělávacím a volnočasovým aktivitám,“ vysvětlila vedoucí knihovny. Otevřená tvůrčí dílna IdeLab se nachází v prostorách Domu kultury, v bývalém Music clubu a její provoz zajišťuje městská knihovna.


Město Frenštát pod Radhoštěm získalo neinvestiční dotaci na projekt IdeaLab – otevřená tvůrčí dílna z dotačního programu Veřejné informační služby knihoven, okruh Podpora nákupu speciálního vybavení interaktivních učeben a dílen v knihovnách vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR. Celkové náklady na projekt dosáhly výše 215 tisíc korun.

Více informací o programech 3D tisku a robotice pro děti v IdeaLabu naleznete přímo zde nebo na www.knihovnafrenstat.cz.

Zdroj: mufrenstat.cz

RELATED ARTICLES