Úterý, 23 dubna, 2024

Třinecký magistrát je opět platinový

Statutární město Třinec a jeho magistrát vykročily do nového roku 2022 „pravou nohou‘“. V prvních lednových dnech totiž získal Třinec a třinecká radnice platinové ocenění „za dosažení nejvyšší spokojenosti občanů v projektu vnějšího hodnocení a kvality života ve městě“. Obdobné, nejvyšší ocenění, radnice získala za rok 2019.

Díky pozitivním zpětným vazbám od občanů byla třinecká radnice vyhodnocena v projektu Dobrý úřad za rok 2021 jako nejlepší v České republice. „Spokojený občan je naší prioritou. Základem toho, aby všechno fungovalo, musí být přívětivá a vstřícná radnice, která pomáhá a poradí.  Spokojenost lidí je naším dlouhodobým cílem. Ocenění je pro nás zpětnou vazbou, že to občané vidí, a proto má pro nás zvlášť velkou hodnotu. Nesmíme ale usnout na vavřínech, stále je co zlepšovat. I proto město koncem roku 2021 vypracovalo strategický plán magistrátu – Plán řízení a rozvoje magistrátu do roku 2030. Jednou z velkých výzev k řešení je nyní zvládnutí velkých dopravních staveb, které v letošním roce zahájíme,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.

Třinecký magistrát je do projektu Dobrý úřad zapojen od roku 2016 a jeho prostřednictvím získává konstruktivní zpětnou vazbu od občanů – klientů.  V rámci projektu Dobrý úřad je v jednotlivých kancelářích magistrátu rozmístěno zhruba 80 stojánků s kartičkami, do nichž mohou lidé vyplnit svou e-mailovou adresu a odbor, který navštívili. Vyplněné karty pak mohou vhodit do jednoho ze dvou boxů, které najdou ve vestibulech u hlavního i zadního vchodu do budovy. Prostřednictvím elektronického dotazníku pak mohou zhodnotit práci odboru, který navštívili. Třinecká radnice navázala na úspěchy předchozích let, kdy se třikrát umístila v tomto hodnocení na stříbrné příčce v rámci Moravskoslezského kraje a posunula pomyslnou laťku ještě výš. Letošní další platinové ocenění je tak o to cennější.

„Výsledek je pro nás důkazem, že úředníci magistrátu odvádějí svou práci na výbornou, že berou svou práci vážně a zodpovědně,“ uvedla tajemnice Magistrátu města Třince Jana Fojcik Gawlasová a dodala: „Nedávno proběhlo dotazování spokojenosti klientů magistrátu. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů při vyřizováním svých záležitostí v posledních 30 dnech. Probíhalo jak osobním dotazováním, tak prostřednictvím on-line dotazníku. Ptali jsme se občanů na spokojenost s výsledkem jednání a službami na magistrátu, na přívětivost prostředí, spokojenost s vystupováním a chováním úředníka, na to zda využívají možnost rezervací nebo jaké využívají informační zdroje. Respondenti měli také prostor pro vyjádření dalších připomínek a názorů. Výsledky šetření jsou pro nás cenným podkladem pro zlepšení chodu úřadu. Více než 80 % klientů bylo s vyřízením svých záležitostí na úřadě spokojeno, a to včetně výsledku jednání, chování úředníka nebo čekací doby. Nejnavštěvovanější odbory jsou odbory vnitřních věcí, dopravy a stavební úřad. Rezervy občané vnímají v případě webových stránek města. Měli bychom zapracovat na jejich zpřehlednění a zjednodušení. Internetové stránky města jsou přitom nejvyužívanějším informačním zdrojem. Část klientů má také stále problém s orientací v budově.“ Zajímavou inspirací z dotazníkového šetření byly taktéž příklady aktivit jiných úřadů, velmi inspirativní je např. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v případě elektronizace agend, Portálu služeb nebo integrovaného systémem řízení kvalit založeném na procesním řízení organizace. 

Zdroj: trinecko.cz

RELATED ARTICLES