Sobota, 20 července, 2024

Sociální péče je v Třinci na vysoké úrovni. Příkladem je Domov Sosna, který slaví 45 let

Dříve narození občané města Třince jistě pamatují dobu, kdy se v Třinci na Sosně domov pro seniory budoval. Jeho výstavba skončila v roce 1977 a letos je to tedy již 45 let, co poskytuje sociální pobytové služby a vytváří domov seniorům z Třince a okolních obcí.

Historie

Domov Sosna, dříve známý pod názvem Domov důchodců v Třinci, byl postaven na místech původních bažin. Stavět se začalo v roce 1973. Ke slavnostnímu otevření došlo 2. března 1977 a domov zde našlo 130 seniorů. V roce 1987, po rekonstrukci denních místností, se jeho kapacita zvýšila na 156 míst a v roce 1996, po transformaci bývalé Léčebny dlouhodobě nemocných v areálu Nemocnice Třinec na Jednotku ošetřovatelské péče Domova důchodců, vzrostla jeho kapacita na 185 uživatelů. Počátkem roku 2003 proběhlo slavnostní otevření nové pří­ stavby s bezbariérovými pokoji, centrem volného času, rehabilitačním pracovištěm, terasami a jinými účelovými místnostmi.   

Současnost – služby na vysoké úrovni 

Nyní je Domov Sosna součástí Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, která byla zřízena 1. ledna 2006. Bez značné podpory města, které je zároveň zřizovatelem této organizace, by totiž tato organizace v pod­ statě nemohla fungovat. „Sociální politika města Třinec je opravdu na vysoké úrovni. Zaměstnanci Sociálních služeb města Třince mají dlouhodobě snahu vytvořit seniorům, kteří využívají pobytové sociální služby Domova Sosna, také kulturní a společenské zázemí. A to takové, jaké odpovídá požadavkům jejich věku a zdravotnímu stavu,” uvedl náměstek primátorky Radim Kozlovský. 

V současnosti jsou v Domově Sosna poskytovány tři registrované pobytové sociální služby pro 179 uživatelů. Z hle­diska počtu představují tu největší službu Domovy se zvláštním režimem s kapacitou 115 lůžek, dalších 60 lůžek spadá pod sociální službu Domovy pro seniory a poslední poskytovanou sociální službou jsou Odlehčovací služby, jimž náleží čtyři místa.   

Důstojnou oslavu si užila i stoletá paní

Vzpomínka na výročí založení proběhla ve středu 7. září 2022. Počasí přálo a tak se mohli všichni přesunout do parčíku před Domovem Sosna, kde hrála kapela a vonělo grilované maso. Díky partnerům domova byl bohatý i raut, na kterém si všichni klienti domova dobře pochutnali. Vedení města Třince a zástupci různých odborů magistrátu přišli popřát mnoho zdraví všem klientům a u této příležitosti poděkovali zaměstnancům za jejich práci. „Dáváte do své práce i kus svého srdce a za to vám všem moc děkuji,“ uvedla primátorka města Věra Palkovská. 

Sílu události podpořila svou přítomností i právě stoletá Markéta Tomancová, která je klientkou domova od roku 2017. Této paní předalo kytice a dárky nejen vedení města, ale i Pavel Pezda – ředitel Sociální služby města Třince, p.o. nebo Milada Hejmejová, bývala místostarostka Třince. Paní Tomancová se narodila se 7. září 1922 v Třinci – Ropici. Do Domova Sosna nastoupila 18. září 2017. Paní Tomancová je vdova, má dvě dcery, 5 vnoučat, 4 pravnoučat a 1 prapravnouče. Pracovala v Třineckých železárnách a část života byla ženou v domácnosti. Dříve se věnovala šití. Celý život ji provází láska k psům. Součástí oslav založení domova bylo i předání dárků pro vybrané zaměstnance. „Mnozí vykonávají tuto psychicky a fyzicky náročnou práci již více než 30 let. Jsem rád, že nás město podporuje, třeba i investicemi do vybavení domovů pro seniory, které zaměstnancům usnadňují manipulaci s klienty,“ dodal Pavel Pezda.  

Zdroj: trinecko.cz

RELATED ARTICLES