Pátek, 31 května, 2024

Ministr životního prostředí fandí projektu CirkArena

Vysoký celospolečenský význam vědeckovýzkumného centra pro recyklaci odpadů – CirkArena – prezentovala ve čtvrtek 4. května 2023 primátorka města Věra Palkovská ministrovi životního prostředí Petrovi Hladíkovi. Ten do Třince přijel na osobní návštěvu a vyslechl si argumenty, které by podpořily realizaci tohoto záměru.

CirkArena je jeden z 13 strategických projektů Moravskoslezského kraje v rámci Operačního fondu Spravedlivá transformace určený pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. „Využívání druhotných surovin osobně vnímám dlouhodobě jako naši budoucnost. My nemáme takové surovinové základny jako jiné státy, a proto je cirkulární ekonomika velkým potenciálem pro Česko. Projekt CirkArena se mi líbí stále více a fandím mu,“ uvedl ministr životního prostředí a dodal: „Velmi oceňuji, kolik práce jste již udělali ve fázi přípravy, protože jedním z kritérií výběru projektů bude i rychlost samotné realizace. Velké plus u mě má to, že spolu s vědeckovýzkumným potenciálem se ze starého stadionu stane centrum pro celou řadu společenských událostí a fakt, že v rámci výstavby by byly zpět do výroby vráceny stávající materiály, je velmi originální.“

 „Vybudování CirkArény na místě staré Werk Arény by mělo pozitivní dopad nejen pro Třinec s region, ale pro celou Českou republiku. Práci v tomto centru by mohli najít vysoce vzdělaní lidé, což by z našeho města udělalo atraktivnější místo pro život,“ uvedla Věra Palkovská.

V rámci schůzky se otevřela další témata, jako je spolupráce města a hutě, hovořilo se o ozdravných pobytech dětí a o fotovoltaických elektrárnách, které v poslední době budí v našem regionu velké vášně. „Témat je hodně a dohodli jsme se na další osobní schůzce, včetně návštěvy Třineckých železáren, na podzim letošního roku,“ dodala primátorka města.

„Centrum by mělo vzniknout na místě bývalého zimního stadionu a zaměřovat se bude na výzkum a vývoj v oblasti cirkulární ekonomiky, proto slovo Cirk v názvu. Konkrétněji by se pak měla činnost centra zaměřit na opětovné využívání bioodpadů, stavebních a průmyslových odpadů. Plánujeme, že samotný objekt bývalého stadionu by se mohl stát příkladem recyklace konkrétních stavebních materiálů. Nečekáme na konečné rozhodnutí a děláme maximum pro to, abychom byli připraveni tak, aby se brány centra otevřely v roce 2027, jak by bylo požadováno. A nejen to. Jsme nyní tak daleko, že centrum by okamžitě po zahájení činnosti produkovalo konkrétní výsledky a přínosy pro praxi,“ uvedl David Sventek, předseda správní rady společnosti BeePartner, která přípravu projektu koordinuje.

Smyslem fondu Spravedlivá transformace je především zmírňování dopadů procesu transformace směrem k uhlíkově neutrální ekonomice. Pro tyto potřeby je ve fondu vyčleněno 40 miliard korun, Moravskoslezskému kraji by mělo připadnout zhruba 19 miliard korun.

Více o projektu ZDE.

RELATED ARTICLES